Disclaimer

Denne hjemmesides oplysninger kan ikke stå i stedet for juridisk rådgivning.

Publiceret 17.01.2024

Denne hjemmesides oplysninger kan ikke stå i stedet for juridisk rådgivning. Hjemmesidens indhold er ikke juridisk rådgivning og kan heller ikke erstatte juridisk rådgivning.

F&P Arbejdsgiver kan ikke gøres ansvarlig for

  • Fejl og mangler på hjemmesiden
  • Hjemmesidens nedbrud
  • Indhold på eksterne hjemmesider, som denne hjemmeside indeholder links til.
  • Hacker- og virusangreb.

F&P Arbejdsgiver ejer alle rettigheder til hjemmesiden fogp.dk/arbejdsgiver og arbejdsgiver.fogp.dk.

Advokater ansat hos F&P Arbejdsgiver er beskikket af Civilstyrelsen og er en del af Advokatsamfundet. Derfor er de også omfattet af de advokatetiske regler. Se nærmere herom på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. F&P Arbejdsgivers advokater er dækket af en ansvarsforsikring.