F&P medlemskab

Information om hvordan man bliver medlem, hvem der er medlem, og hvad man får ud af et medlemskab.

Hvem kan blive medlem? 

Følgende kan blive medlem af F&P:

  • Danske forsikringsselskaber, som har opnået koncession efter lov om finansiel virksomhed.
  • Filialer af udenlandske forsikringsselskaber, som virker her i landet.
  • Tværgående pensionskasser, som er omfattet af lov om finansiel virksomhed.
  • Forsikringsselskaber, der udøver virksomhed på grundlag af færøsk lovgivning.
  • Firmapensionskasser, som har til formål at sikre de ansatte pension i forbindelse med ansættelse i et pensionstegnende firma eller i pensionstegnende firmaer inden for samme koncern.

Vi er ikke et forsikringsselskab eller en pensionskasse. Privatpersoner kan ikke blive medlemmer.

quote

F&P’s vigtigste opgave er at skabe tydelig værdi for medlemmer, så de har de bedste rammer til at udvikle og drive gode løsninger for deres kunder eller medlemmer

- Velkommen til F&P

Folk mingler

Hvordan bliver mit selskab medlem?

Du er velkommen til at skrive til jnl@fogp.dk for at høre nærmere om mulighederne for at blive medlem eller informationsmedlem.​ Vi hører også gerne fra dig, hvis du har spørgsmål til andre former for samarbejde.​

Hvad koster et medlemskab? 

Alle medlemmer betaler et årligt kontingent, som beregnes på baggrund af deres præmieindtægt og fordelt i forhold til det godkendte budget for året. ​​


Du er velkommen til at kontakte vores medlemsafdeling, hvis du har spørgsmål hertil.

Internt link ikon
Web link

F&P's medlemmer

Jacob Nisgaard Larsen

Vil du vide mere?

Kontakt vores underdirektør

Jacob Nisgaard Larsen

Underdirektør