Autotaks

Brug af Autotaks

Autotaks er baseret på Solera/Audatex systemet, der benyttes af ca. 100 lande verden over

Relateret til: Autotaks
Publiceret 04.07.2023

Autotaks systemet

Autotaks indeholder bilfabrikkernes data; arbejdstidspositioner, arbejdstekster, reservedelsnummer samt de danske bilimportørers reservedelspriser. I de tilfælde hvor der ikke eksisterer en arbejdstid, benyttes der en af Audatex/Solera udviklet arbejdstid markeret ved UN eller ZAX, som vil være baseret på en erfaringstid fra et større værksted, en tidligere udviklet bilmodel inden for samme fabrikat og/eller et andet arbejdstidssystem.

Autotaks er vejledende, hvilket betyder at alle data til enhver tid kan ændres i forbindelse med den konkrete skadeopgørelse og er en aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted.

Aftaler om timepris, rabatter, lånebil mv. er uden for F&P's ansvarsområde. Det er alene en aftale mellem det enkelte forsikringsselskab/den enkelte taksatororganisation og det samarbejdende værksted.

Adgang til Autotaks kan opnås af værksteder, der skal bruge systemet til opgørelse af forsikringsskader. Værkstedet skal bruge et værkstedsnummer, en brugerid og et password for at komme i gang.

  • Værkstedsnummer opnås ved at henvende sig til en taksator fra et forsikringsselskab
  • Brugerid og password opnås ved, at henvende sig til en af udbyderne af Autotaks via dette link klik her. Der er frit valg!
  • Brugerid og password som er blevet udleveret er personlig og må ikke overdrages til andre.

Adgangen til Autotaks og dermed muligheden for at beregne en skade via systemet vil automatisk ophøre, hvis ikke der er blevet godkendt en taksatorrapport inden for de sidste 6 måneder. Når/hvis værkstedet igen skal bruge Autotaks til en forsikringsskade skal man:

  • kontakte Autotaks support klik her for at få aktiveret sit værkstedsnummer
  • kontakte sin udbyder af Autotaks klik her for at få åbnet sin brugeradgang til systemet
  • få godkendt en taksatorrapport inden for samme dag.
PDF ikon
Bilag, januar 2020

Retningslinjer for selskaber og værksteder ved skader på biler

Brugersupport til værkstedet varetages af udbyderen af Autotaks. Undervisning og servicering, herunder daglig help-disk funktion af værkstederne i brugen af Autotaks varetages ligeledes af udbyderen af Autotaks.

Ved ændringer i værkstedets ejerforhold, der har resulteret i et nyt CVR nr. skal værkstedet henvende sig til en taksator, som skal udføre et ”Ejerskifte”, hvilket vil give et nyt værkstedsnummer samtidig med, at det gamle bliver lukket ned. Værkstedet skal herefter henvende sig hos sin udbyder for at få oprettet en ny brugeradgang. Efterfølgende skal værkstedet henvende sig hos de enkelte taksatororganisationer for at indgå en samarbejdsaftale.

Ved ændringer i værkstedets stamoplysninger – f.eks. bankkontonummer, mail, telefonnummer ol. kontaktes Autotaks support klik her.

PDF ikon
Bilag

Autotaks persondata - tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right