Brancheløsninger

EDI-systemet

Fælles brancheløsning, der anvendes af forsikringsselskaber, pensionsselskaber, pengeinstitutter, panthavere og andre interessenter til elektronisk udveksling af oplysninger på forsikrings- og pensionsområdet