Landskab fra oven

Helbredsoplysninger

Her finder du blanketter, vejledninger og henstillinger, når du skal indhente helbredsoplysninger om kunder.

Når et forsikringsselskab/en pensionskasse indhenter helbredsoplysninger kan det ske på baggrund af erklæringer og attester godkendt af Lægeforeningens Attestudvalg og F&P.

Astrid Breuning Sluth

Vil du vide mere?

Astrid Breuning Sluth

Chefkonsulent, cand.oecon.