EDI

Priser på panthaverdeklarationer

Her kan du via søgefunktionen finde prisen på de forskellige deklarationstyper, ud fra hvilket selskab deklarationen skal oprettes hos.

Det er datoen for oprettelse af en deklaration, der er afgørende for, hvilken sats der gælder. Der betales kun oprettelsesgebyr ved første oprettelse. Ved selskabsskifte skal der ikke betales yderligere. Der bliver heller ikke refunderet penge, selv om prisen er forskellig mellem de to selskaber.

Sådan finder du prisen på deklarationen:

1. Vælg deklarationstype
2. Vælg selskab

Forsikringsselskab:

{{selectedCompanyName}}

Deklarationstype:

{{selectedDeclarationName}}

Pris pr. {{fee.startDate}}

{{fee.amount}} kr.

Deklarationer oprettet frem til 31. marts 2016

For deklarationer oprettet frem til 31. marts 2016 gælder følgende gebyrer i de anførte perioder, uanset ​hvilket selskab deklarationen er oprettet hos:

01.07.2015 - 31.03.2016:

B-deklarationer: 340 kr.

F-deklarationer: 950 kr.

L-deklarationer: 340 kr.

R-deklarationer: 980 kr.

D-deklarationer: 340 kr.

E-deklarationer: 340 kr.

01.07.2014 - 30.06.2015:

B-deklarationer: 330 kr.

F-deklarationer: 920 kr.

L-deklarationer: 330 kr.

R-deklarationer: 960 kr.

D-deklarationer: 330 kr.

E-deklarationer: 330 kr.

01.07.2013 - 30.06.2014:

B-deklarationer: 330 kr.

F-deklarationer: 920 kr.

L-deklarationer: 330 kr.

R-deklarationer: 950 kr.

D-deklarationer: 330 kr.

E-deklarationer: 330 kr.

01.07.2012 - 30.06.2013:

B-deklarationer: 320 kr.

F-deklarationer: 900 kr.

L-deklarationer: 320 kr.

R-deklarationer: 940 kr.

D-deklarationer: 320 kr.

E-deklarationer: 320 kr.

01.01.2010 - 30.06.2012:

B-deklarationer: 300 kr.

F-deklarationer: 850 kr.

L-deklarationer: 300 kr.

R-deklarationer: 900 kr.

D-deklarationer: 300 kr.

E-deklarationer: 300 kr.

 

 

Sådan får panthavere adgang til webservice:

Det er muligt for panthavere, at hente priserne via webservice.

  1. Kontakt EDI-kontoret og bed om at få tildelt en udvekslingsnøgle. Skriv til Support EDI
  2. Udvekslingsnøglen skal angives i alle webservicekald, og benyttes til identifikation og kontrol af panthaver
  3. Webservice adressen (endpoint) er: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/PantdeService.asmx
  4. Dataudveksling foretages via HTTPS og er krypteret med SSL