EDI

Priser på panthaverdeklarationer

Her kan du via søgefunktionen finde prisen på de forskellige deklarationstyper, ud fra hvilket selskab deklarationen skal oprettes hos.

Gebyr for notering af deklarationerne fastsættes individuelt hos det enkelte forsikringsselskab. Det er datoen for oprettelse af en deklaration, der er afgørende for, hvilken sats der gælder. Der betales kun gebyr ved oprettelse af deklarationen. Ved selskabsskifte skal der ikke betales yderligere. Alle gebyrer kan ændres løbende, dvs. gebyret kan ændre sig fra dag til dag hos forsikringsselskabet.

OBS! Den 2. januar 2025 implementeres to nye deklarationstyper M og V.

Det forventes at prisen på de nye deklarationstyper vil blive tilgængelig i efteråret 2024.

Sådan finder du prisen på deklarationen:

1. Vælg deklarationstype
2. Vælg selskab

Forsikringsselskab:

{{selectedCompanyName}}

Deklarationstype:

{{selectedDeclarationName}}

Pris pr. {{fee.startDate}}

{{fee.amount}} kr.

Sådan får panthavere adgang til webservice:

Det er muligt for panthavere, at hente priserne via webservice.

  1. Kontakt EDI-kontoret og bed om at få tildelt en udvekslingsnøgle. Skriv til Support EDI
  2. Udvekslingsnøglen skal angives i alle webservicekald, og benyttes til identifikation og kontrol af panthaver
  3. Webservice adressen (endpoint) er: https://edi.forsikringogpension.dk/ws/v10/PantdeService.asmx
  4. Dataudveksling foretages via HTTPS og er krypteret med SSL