EDI

Renteaftalen mellem bankerne og pensionsselskaberne

På denne side kan du hente aftalen og tilhørende bilag samt oversigten over de pensionsinstitutter, som har tilsluttet sig aftalen

Publiceret 10.07.2023

F&P og Finansrådet har udarbejdet Aftale om betaling af morarenter ved overførsel af pensionsordninger mellem pengeinstitutter og pensionsselskaber (Renteaftalen med pengeinstitutterne).

Aftalen regulerer bl.a., hvornår der skal betales morarenter ved for sen overførsel af en pensionsordning mellem et pengeinstitut og et pensionsselskab.

Pensionsoverførsler er kun omfattet af aftalen, når både pengeinstituttet og pensionsselskabet er tilsluttet aftalen.

Aftalen og EDI-systemet

Pensionsinstitutterne, der gennemfører pensionsoverførsler elektronisk via EDI-systemet, får renteberegningen automatisk leveret, hvis tidsfristen i Renteaftalen med pengeinstitutterne overskrides og både modtagende og afgivende pensionsinstitut var tilmeldt aftalen på det tidspunkt, hvor anmodningen om overførslen blev sendt.

Hvis begge parter (modtagende og afgivende pensionsinstitut) har tilsluttet sig Renteaftalen, men én eller begge parter ikke er tilmeldt EDI-systemet, sker overførslen i papirform uden om systemet. Derfor skal renteberegningen foretages manuelt af afgivende pensionsinstitut, hvis tidsfristen overskrides.

Brug for support?

Har du brug for support kan du benytte dette link