Forsikringsvejret

Forsikringsvejret.dk er en hjemmeside, der bruges flittigt til at behandle skader forårsaget af voldsomt vejr.

Forsikringsvejrets vejrkortet giver et overblik over, hvornår og hvor i Danmark der har været ekstremt vejr i form af kraftige vindstød, lynnedslag, skybrud og voldsom regn, der typisk er skyld i mange forsikringsskader.

Det er derfor et flittigt brugt værktøj hos forsikringsselskaberne, når de behandler kundernes anmeldte skader. Forbrugerne kan dog også nemt bruge værktøjet, hvis de har haft en skade som følge af voldsomt vejr. Her kan de nemlig undersøge, om vejrforholdene har været så voldsomme, at de kan få erstatning fra deres forsikring.

Historien bag Forsikringsvejret

Forsikringsvejret er udviklet af F&P og blev første gang lanceret i 2010 som et skridt mod bedre og mere nøjagtige vejrdata end tidligere muligt for forsikringsbranchen. Formålet var desuden at skabe åbenhed og gennemsigtighed omkring forsikringsdækningen af vejrskader samt øge forsikringskundernes opmærksomhed omkring forebyggelse af vejrskader.

Forsikringsvejret.dk er senest blevet opdateret i 2020 med et mere brugervenligt design.

Vejrdata leveres af DMI og opdateres hver time. Man kan søge på helt specifikke datoer og steder i Danmark, og databasen går tilbage til 1. januar 2011.

Christina Østergaard

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Christina Østergaard

Ingeniør