Helbredsoplysninger

Aftale om deling af udgifter

Aftalen skal sikre, at skadelidte slipper for unødigt besvær med at få udfyldt de samme attester og erklæringer flere gange.

Aftalens formål

Når en kunde anmelder en skade, har selskaberne behov for helbredsoplysninger  om skadens omfang for at kunne fastsætte erstatningens størrelse.

Disse oplysninger indhentes primært fra læger, men også fra autoriserede sundhedspersoner, kommuner m.fl. 

Aftalen har til formål at sikre, at skadelidte slipper for unødigt besvær med at få udfyldt de samme attester og speciallægeerklæringer flere gange. 

Samtidig undgår sundhedsvæsenet og selskaberne unødigt og fordyrende dobbeltarbejde i den forbindelse. 

Tilsluttede selskaber - Pensionsforsikring

Selskab

CVR-nummer

Tilsluttet per

Danica Pension 25020634  21.09.2018
Codan 10529638 18.04.2018
PFA Pension 13594376 05.04.2018
Velliv 24260577 26.02.2018
Gjensidige 33259247 19.02.2018
Alka Forsikring 31452317 12.02.2018
TopDanmark Livsforsikring 19625087 08.02.2018
SEB Pension 16420018 08.02.2018
Norli Pension Livsforsikring  29637873 07.02.2018
AP Pension 18530899 14.11.2019

 

Tilsluttede selskaber - Ulykkes- og ansvarsforsikring

Selskab

CVR-nummer

Tilsluttet per

Codan  10529638 26.06.2019
Privatsikring 25071409 26.06.2019
Storstrøms Forsikring 18773015 24.06.2019
Bornholms Brandforsikring  15465972 22.01.2019
Thisted Forsikring  37034282 11.09.2018
If Skadeforsikring 24203212 27.08.2018
Alm. Brand 10526949 17.08.2018
Sønderjysk Forsikring 22602314 30.07.2018
LB Forsikring  16500836 12.04.2018
Købstædernes Forsikring 51148819 21.03.2018
Concordia Forsikring 17394630 26.02.2018
Himmeland Forsikring 14944079 26.02.2018
Lokal Forsikring 68509815 22.02.2018
Aros Forsikring  35992715 20.02.2018
Gjensidige Forsikring 33259247 19.02.2018
GF Forsikring  26231418 19.02.2018

Alka Forsikring

31452317

12.02.2018

Chubb European Group, Denmark 27385931 09.02.2018
PenSam Forsikring  17118188 02.02.2018
Topdanmark  78416114 01.02.2018
Tryg  24260666 31.01.2018
Popermo Forsikring  61672311 30.01.2018
NEM Forsikring 24256383 26.01.2018
Lloyds v/First Marine  28967098 26.01.2018
Gartnernes Forsikring 53370918 26.01.2018
HF Forsikring 54698712

26.01.2018

Vejle Brand af 1841 g/s 45195856 06.09.2019
AP Pension 18530899 06.12.2019