Aldrig har taksering af autoskader været mere effektiv

Publiceret 16.12.2020
Det bedst mulige system til opgørelse af autoskader i Danmark har nu i 30 år sikret et effektivt samarbejde mellem autobranchen og forsikringsbranchen til gavn for forbrugerne. Og det stopper ikke her. Forsikring & Pension gør her status over det system, som brancheorganisationen etablerede til fri afbenyttelse for de professionelle aktører i markedet med 24/7-onlineadgang til vejledende reservedelspriser på stort set alle bilmærker.

Det, der den 2. april 1990, begyndte med vurdering af en skade på en Opel Kadett hos Andersen & Martini, har på 30 år udviklet sig til at være et omfattende it-baseret skadeopgørelsessystem for person- og varebiler. Over de seneste 15 år er der takseret i alt knap syv millioner autoskader svarende til næsten en halv million skader om året med en samlet årlig reparationsudgift på mere end syv milliarder kroner.

Der er sket meget siden den spæde start i 1990 hvor skadeopgørelsen blev lavet på et stykke papir. I dag er systemet Autotaks fuldt integreret på det danske bilmarked og bruges ikke bare af alle forsikringsselskaber til taksering af bilskader men også af omkring 4.500 autoværksteder, som i fællesskab hver dag laver tusindvis af opgørelser på skadede køretøjer.

- Frem til 1990 fandtes der ikke noget effektivt takseringssystem på det danske marked. Hvert skadet køretøj var i princippet genstand for en vurdering af værkstedet eller en af forsikringsselskabets taksatorer, der fandt frem til, hvad det sådan omtrent skulle/ville koste at udbedre skaden.

- Internettet, som vi kender i dag, var ikkeeksisterende, så al kontakt foregik gennem fysiske besøg, pr. telefon, telefax og almindelig postgang. Det kunne godt tage lidt tid, og opgørelserne af den samme type skade var formodentlig forskellige, da man netop ikke rådede over et effektivt referencesystem, som man lige kunne slå op i, siger Maria Clausen, underdirektør i Forsikring & Pension og leder af Autotaks.

Det schweiziske udgangspunkt

Autotaks bygger på et it-system, Audatex, som Forsikring & Pension købte licens til i 1990 på forsikringsbranchens vegne. Den schweiziske leverandør af samme navn blev etableret i 1966 af genforsikringsselskabet Swiss Re. Audatex har siden udviklet og udbredt sit it-system til brugere i en lang række lande verden over.

Ved at tilbyde et moderne it-baseret system til opgørelse eller taksering af autoskader til værksteder landet over - vel at mærke uden, at der skulle koste værkstederne noget at bruge det – kørte både auto- og forsikringsbranchen på få år ud i overhalingsbanen i forhold til effektivt at taksere bilskader. Og dermed fjernede man i virkeligheden behovet for, at det enkelte forsikringsselskab selv skulle etablere, vedligeholde og udvikle et tilsvarende system – med store omkostninger til følge.

- Vi har i Forsikring & Pension fra begyndelsen haft fokus på at optimere hele processen, så der hele tiden skabes værdi, der gavner alle parter, det vil sige både det enkelte autoværksted og forsikringsselskab, den enkelte forbruger, altså bilejeren, og i sidste ende samfundet.

- Det er jo vigtigt, at den danske bilpark, som for tiden består af ca. tre millioner registrerede motorkøretøjer, holdes i god og forsvarlig stand især efter at være udsat for skader og her spiller Autotaks en væsentlig rolle, siger Maria Clausen.

Et sikkerhedsnet under Danmarks vognpark

Forudsætningen for at opretholde en sikker og opdateret bilpark i Danmark er, at der sker en hurtig og korrekt taksering af en given autoskade, og at det sker i henhold til de indgåede aftaler baseret på forhandlinger mellem værkstedet og forsikringsselskabet.

Imens sørger Forsikring & Pension i samarbejde med både systemleverandører, forsikringsselskaberne og brugerne at sikre, at Autotaks/Forsi.dk hele tiden lever op til markedets krav og, at systemet fortsat kører uden tekniske afbrydelser døgnet rundt og alle dage året rundt.

- I forsikringsbranchen afsætter vi fortsat mange ressourcer i at holde Auto-taks på toppen af, hvad der er teknisk muligt at gøre – og i forhold til markedets behov. Vi ønsker at levere et system, som understøtter digitaliseringen på tværs af forsikrings- og autobranchen og det gør vi ved at lytte til, hvad vores medlemmer og brugerne af systemet fortæller os, kan gøres bedre. Derfor arbejder vi også med flere tredjeparts leverandører, for netop at gøre data bedre. Det har vi altid gjort og det vil vi fortsætte med at gøre, siger Maria Clausen.

Vigtigt med åbenhed, dialog og tillid

Ønsket om åbenhed og dialog med markedet var da også baggrunden for, at Forsikring & Pension i efteråret 2020 tog initiativ til at mødes med en række organisationer og foreninger i autobranchen, heriblandt Autobranchen Danmark, Bilbranchen under DI, Dansk Bilbrancheråd og SKAD.

- Under disse møder oplevede jeg som repræsentant for forsikringsbranchen også et ønske om dialog og åbenhed som vigtige veje til at forstå og anerkende hinandens positioner og behov for at varetage medlemmernes interesser. Jeg har også oplevet en udbredt enighed om, at vi alle i sidste ende er sat i verden for bedst muligt at varetage forbrugernes interesser, og at betingelserne for samarbejdet til enhver tid skal defineres ved forhandlingsbordene, siger Maria Clausen.

Det er helt afgørende for Forsikring & Pension, at der er tillid til Autotaks-systemet og til de data, der ligger til grund for den endelige skadeopgørelse.

Forsikring & Pension blander sig naturligvis hverken i forhandlinger mellem forsikringsselskaberne og reparatørerne eller i de aftaler, som forhandlingerne måtte føre til, men vi står altid vagt om de data, der ligger til grund for skadeopgørelsen.

- Som i alle forhandlingssituationer kan der opstå uenighed. Den uenighed skal blot ikke håndteres i Autotaks men skal afklares parterne imellem ved forhandlingsbordet. Det er dog vigtigt at huske på, at under hele dette forhandlingssystem står hensynet til forbrugerne højest, siger Maria Clausen.

Nye funktioner og tilbud til værksteder og forsikringsselskaber

Som led i den fortsatte udvikling og forbedring af Autotaks kunne Forsikring & Pension i september 2020 præsentere et nyudviklet statistiksystem målrettet alle værksteder, der bruger Autotaks, og som nu har adgang til deres godkendte taksatorrapporter på alle reparerede skader fem år tilbage.

Forsikring & Pension er ved at udvikle bedre løsninger for vores medlemmer, forsikringsselskaberne, til at opgøre skader på lastbiler – i et såkaldt Stortaks – i selve Autotaks-systemet. Samtidig arbejdes der på en smart løsning, der kan erstatte et ældre system, Unitaks, som taksatorer i dag bruger til at opgøre skader på bl.a. campingvogne, motorcykler, traktorer og cykler.

Det skal også være muligt for værksteder at kunne dele data mellem sig uden at skulle udvikle egne it-systemer. Værkstederne skal nemt via Autotaks kunne dele fx en specifikation af lakeringsarbejdet til et malerværksted.

Et bedre Autotaks hver dag

- Vi arbejder konstant for at hæve niveauet for, hvor meget vi kan digitalisere Autotaks med løsninger, der skaber værdi for både autobranchen, for vores egne medlemmer og dermed for forbrugeren.

Vi vil også arbejde mere på tværs af de involverede brancher for at skabe et endnu bedre system, for det er i snitfladerne mellem de forskellige parter vi kan risikere at miste den værdi vi ellers skulle forøge ved anvendelsen af et system som Autotaks.

- Bilejeren, som jo også er forsikringskunde, skal være tryg ved at få sin skadede bil repareret til den rigtige pris, i den rigtige kvalitet og på kortest mulig tid. Det vil vi arbejde hårdt på at sikre også i fremtiden, siger Maria Clausen.


Fakta om Autotaks og Forsi.dk

  • Autotaks er forsikringsselskabernes fælles it-baserede skadesopgørelses-system for person- og varebiler - senere også for lastbiler
  • Systemet anvendes af forsikringsselskabernes taksatorer og af alle danske autoværksteder til at opgøre forsikringsskader
  • Etableret 2. april 1990 af Forsikring & Pension
  • Ejet af alle bilforsikringsselskaber i Danmark
  • Hvert år opgøres ca. 550.000 bilskader i Autotaks til mere end syv milliarder kroner i samlede skadeudgifter (baseret på 2019-tal). Antal takserede skader fra 2004 til 2019: 6.875.181
  • Periodens højeste antal skader var i 2019 med 582.319 takserede skader
  • Autotaks.dk fungerer som et opslagsværk, hvor man finder arbejdsbeskrivelser, vejledning i brugen af Autotaks, oplysninger om fx bilmodeller, rustbeskyttelse, selskaber og taksatororganisationer samt adgang til en Hotline.

Om Forsi.dk – forsikringsselskabernes integrerede skadeopgørelsessystem

  • Gennem forsikringsselskabernes integrerede skadeopgørelsessystem, i daglig tale kaldet Forsi.dk, kan alle forsikringsselskaber se deres skadeopgørelser, ligesom værkstederne kan opgøre deres tilbud på lastbiler, glas, motorcykler og campingvogne – foruden altså person- og varebiler.
  • Gennem Forsi.dk har alle brugere og medlemmer af Autotaks adgang til gratis at deltage i målrettede uddannelsesforløb og følge live-streamede webinarer døgnet rundt.
  • På www.Forsi.dk kan man frit abonnere på nyheder om fx vejledende materialepriser, bilmodeller og om, hvad der rør sig i forsikringsbranchen.