Nyhed

F&P: Danmark skal have en ”Energi-uafhængighedsplan”

Med et nyt udspil kommer F&P med 11 konkrete bud på, hvordan Danmark kan accelerere den grønne omstilling og sikre uafhængighed af russisk energi

Publiceret 16.03.2022

Forsikrings- og pensionsbranchen er en uomgængelig del af løsningen, men det er brug for en samlet plan med konkrete projekter for at sikre de massive offentlige og private investeringer, der skal til.

- Danmark skal have en ”Energi-uafhængighedsplan”, og det haster. For vi står nu med en kæmpemæssig opgave, der kræver, at vi får fremrykket store grønne investeringer for at sikre vores uafhængighed. Vores branche er klar – men jo mere klare og konkrete rammer, vi har for investeringerne, jo bedre kan vi løfte, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

Han understreger, at der er brug for en plan med konkrete projekter, hvor branchen kan byde ind med investeringer.

- Forsikrings- og pensionsbranchen er en uomgængelig del af løsningen, fordi vi i høj grad kan og vil være med til at sikre den finansiering, der skal til. Men vi kan ikke investere i politiske hensigtserklæringer. Der er brug for konkrete projekter, siger Kent Damsgaard.

F&P foreslår blandt andet, at etablering af Energiøen i Nordsøen sættes i gang nu, og at rammerne for energiøen udvides.

- Allerede før krigen i Ukraine, stod vi med en bunden hasteopgave i den grønne omstilling. Med den klare og vigtige beslutning om, at Danmark skal frigøre sig fra russisk olie og gas, så er det altså nu, at vi skal i gang med de store projekter som Energiøen i Nordsøen, siger Kent Damsgaard.

Energi-uafhængighedsplanen skal også sikre de langsigtede rammer for Power-to-X og en klar rollefordeling mellem de offentlige og private aktører i forhold til investeringerne.

- Den nye brede aftale i Folketinget om PtX er et skridt i den rigtige retning, men der kan være behov for et højere ambitionsniveau i den nye situation, vi står i. Derfor vil vi opfordre til, at politikerne giver aftalen et løbende tjek. Vi skal bruge PtX til at opnå uafhængighed af russisks gas. Så vi skal udnytte det danske potentiale inden for udvikling af grønne brændstoffer i samspil med en omfattende produktion af vedvarende energi, siger Kent Damsgaard.

11 forslag til øget energiuafhængighed af Rusland

Danmark skal have en ”Energi-uafhængighedsplan”, der konkret omfatter en klimainvesteringsplan, hvor flere af de store grønne investeringer må forventes at skulle fremrykkes i arbejdet for uafhængighed.

Etablering af Energiøen i Nordsøen skal sættes i gang nu og rammerne for energiøen skal udvides. Der bør derfor sættes en målsætning om, at energi-øen allerede fra 2030 (ikke som nu 2033) kan tilkobles havvind på øen. Samtidigt bør Folketinget beslutte, at ambitionen er, at energiøen skal etableres til at kunne håndtere 10 GW.

Fremme af biogas. Sikre fortsat støtte til udbygning af biogasanlæg og bedre rammevilkår for at få mest muligt ud af allerede eksisterende biogasanlæg.

Regeringen og myndighederne bør give pipelinen af konkrete VE-projekter et forsyningssikkerhedseftersyn. Her foreslås, at der udarbejdes en konkret plan for, hvilke projekter der kan fremrykkes og igangsættes allerede nu.

Dækningsgaranti for tilslutningsomkostninger: En særlig udfordring er omkostningerne ved tilslutningen af fx vindmølleparker til energinettet. Det må ikke være diskussioner om finansiering af tilslutning, der blokerer for omstillingen til uafhængighed. Det foreslås, at der ses på, om staten kan give en dækningsgaranti. Omkostningerne kan eksempelvis finansieres via udstedelse af grønne statsobligationer (se forslag længere nede).

Den langsigtede planlægning for PtX skal på plads og ambitionsniveauet skal have et tjek, så Danmark inden for få år kan have tilstrækkelig produktion af PtX som kan erstatte gas fra Rusland. Der er behov for løbende at foretage et tjek af den indgåede aftale. Det gælder bl.a. om opbygning af elektrolysekapacitet på op mod 6 GW og incitamenterne for investeringer er tilstrækkelige, Danmark har de rette forudsætninger for storskalaproduktion, men de langsigtede rammer skal på plads, VE-produktionen skal følge med og investeringsopgaverne skal fordeles klart mellem det offentlige og de private aktører.

Eftersyn af CO2-brug og lagring - CCU(S). Den nye situation gør, at det vil være oplagt at give den nyligt indgående politiske aftale om CCU(S) et eftersyn.

Folketinget bør yderligere understøtte forbrugernes (og virksomhedernes) grønne omstilling og lokalsamfundenes elektrificering, dvs. støtteordninger til el-ladestandere, elbiler, varme-pumper, solceller mv., samt målrettede støtteordninger til at forbrugerne kan omstille fra gas til fx varmepumper.

En handlingsplan for de mest rentable energibesparelser og effektiviseringer på tværs af det danske samfund, der sigter mod mindre energiforbrug – herunder også 1) ved indtænkning af forsikringsbranchen ift. danskernes forsikringer på biler, huse mv., (fx udvikling af CO2-aftryk på typiske skader) og 2) smart grid løsninger i nybyggerier og ved renovering.

Flere grønne statsobligationer. Første gang rejste den danske Nationalbank 5 mia. kr. i januar på denne måde til grøn omstilling. Der blev budt ind med hele 23 mia. kr. Adskillige danske pensionsselskaber deltog med bud.

Nye OPP-samarbejder i forbindelse med opgradering af energiforsyningsinfrastrukturen:

  • Udbygning af og investeringer i det danske elnet og brintinfrastruktur til at kunne håndtere den forcerede omstilling og de store mængder grøn energi, der forventes at komme fra vedvarende kilder inden for de næste 10 år

  • Investering i nye udlandsforbindelser for at styrke energiforsyningssikkerheden i Europa. Transmissionsnettet i Danmark er ikke tidssvarende og kan pt. ikke understøtte de grønne energiprojekter, der er planlagt.

 

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør