Få klager over deres forsikringsselskab

Publiceret 17.04.2023
Trods en lille stigning i antallet af klager til Ankenævnet for Forsikring sidste år er tendensen klar: Mængden af klager over forsikringsselskaberne er faldet kraftigt over tid.

I alt 1424 klager indløb til Ankenævnet for Forsikring i 2022. Det er en meget lille stigning på 30 klager set i forhold til 2021. Men en tur i helikopter hen over de seneste 25 år viser et ret entydigt billede:

- Antallet af klager falder med små årlige udsving – og faldet er betydeligt siden før årtusindeskiftet. Det er positivt, og vi er ikke i tvivl om, at det skyldes, at selskaberne er i hård konkurrence med hinanden om at have de mest tilfredse kunder, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i F&P – brancheorganisation for forsikring og pension.

 

De 1424 klager i 2022 skal ses i sammenhæng med, at vi danskere hvert år anmelder i omegnen af 1,5 millioner skader til vores forsikringsselskab. Og at der kom 249 klager til ankenævnet på de i alt 5,9 millioner pensionsordninger.

 

- Hver klage bliver taget alvorligt, for ingen selskaber ønsker klager. Klagestatistikken virker uden tvivl som et konkurrencepres, for ingen selskaber ønsker at figurere i den. Kunderne har jo alle muligheder for at stemme med fødderne, siger Torben Weiss Garne, og tilføjer, at det er nemt for enhver, der ønsker at tegne en forsikring at tjekke klagestatistikken for hvert enkelt selskab og for hver enkelt forsikringstype.

 

- Nogle forsikringstyper er mere komplicerede end andre. Det kan være svært at forklare, hvordan en ejerskifteforsikring dækker et gammelt hus i forhold til et nyt, mens en indboforsikring kan være mere enkel. Den slags giver ret tydelige udslag i klagestatistikken, siger Torben Weiss Garne.

 

Han påpeger dog samtidig, at selskaberne anerkender, at god kommunikation er en vigtig del af bestræbelserne på at bringe antallet af klager ned.

 

- Selskaberne arbejder hele tiden målrettet med at kommunikere bedre med kunderne – f.eks. at forklare selskabets holdning til et givent erstatningskrav. Hertil kommer, at alle selskaber har klageansvarlige, der kan genvurdere sagerne.  Der er ingen tvivl om, at når kunder og selskab forstår hinanden, bliver mange   uoverensstemmelser afgjort i mindelighed, siger Torben Weiss Garne.

 

Statistikken viser også, hvor mange klagere der får medhold.

Mens hver fjerde klager fik helt eller delvist medhold i 2018 gjaldt det for hver femte i 2022.

 

I år er den selskabsspecifikke statistik ændret, så arbejdsgiverbetalte og individuelle pensioner er lagt sammen.

 

 

 

 

 

 

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Torben Weiss Garne

Vil du vide mere?

Torben Weiss Garne

Underdirektør

Se statistikken hos Ankenævnet for Forsikring