Finanssektorens rapporteringsbyrde bliver forenklet - F&P roser udspil fra Kommissionen

Publiceret 28.03.2023
EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen har løftet sløret for et initiativ på det finansielle område der skal forenkling selskabernes rapporteringsbyrde med op til 25 procent. F&P vil huske Kommissionen på, at fokus bør være på værdiskabende rapportering og erhvervslivets konkurrenceevne til gavn for forbrugerne.

EU-Kommissionen vil til efteråret fremlægge konkrete forslag om at reducere virksomhedernes rapporteringsbyrde med 25 procent. EU-Kommissionen vil på tværs af de enkelte fagområder sikre, at virksomhederne ikke bliver mødt af krav om dobbeltrapportering. F&P støtter op om EU-kommissionens ambitiøse plan og anerkender, at EU-Kommissionen hermed igangsætter et stort og vigtigt arbejde.

 

- Vi ser det som afgørende, at erhvervslivets rapportering skal give værdi, så forsikrings- og pensionsselskabernes har det nødvendige grundlag for at for at kunne investere langsigtet, ansvarligt og i kundernes bedste interesse. Samtidig skal den nødvendige forbrugerinformation være tilgængelig. Det skal undgås, at modtagerne drukner i mængden af værdiløs information og, at virksomhederne stilles over for unødige administrative byrder, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i F&P.

 

F&P mener, at samme fokus på 25 pct. byrdereduktion og værdiskabende rapportering tillige bør være på indberetningerne til den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). Samt de nationale krav, som den finansielle sektor også er omfattet af.

 

- F&P opfordrer til, at den danske regering omfavner dette nye initiativ og igangsætter et arbejde med at afdække, hvilken ikke-værdiskabende rapportering, der kan afvikles. F&P er klar til at bidrage til dette vigtige arbejde, slutter Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør