For første gang overhaler globale aktier stats- og realkreditobligationer

Publiceret 20.01.2022
For første gang er andelen af globale aktier større end aktiv-klassen af stats- og realkreditobligationer. Det viser investeringstal fra 2021. Stigningen skyldes store afkast på aktierne, imens lave renter har gjort obligationer mindre attraktive at investere i.

I to kvartaler i træk i 2021 har globale aktier overgået stats- realkredit-obligationer. I 3. kvartal nåede beholdningen af globale aktier hos de danske pensionsselskaber således 999 mia. kr. mod 954 mia. kr. i stats- og realkreditobligationer.

 

- Vi har i løbet af 2021 nået en milepæl på 1.000 mia. kr. i formue i globale aktier. Men tallene markerer samtidigt, at det også er første gang, at globale aktier overhaler formuen af stats- og realkreditobligationer. Om der bliver tale om et historisk vedvarende skifte, er svært at spå om, siger Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P og fortsætter:

 

- De senere år har globale aktier givet rigtig pæne afkast. Det har skubbet på, så det nu er den største aktivklasse i danskernes pensionsinvesteringer.

 

Alene siden 2018 er beholdningen af globale aktier steget med 385 mia. kr. I 2018 udgjorde globale aktier knap 25 pct. af pensionsbranchens investeringer. Det var i 3. kvartal 2021 steget til 30 pct. Tilsvarende er andelen for stats- og realkreditobligationer faldet fra 35 pct. til 29 pct.

 

- Vi kan se, at pensionsselskaberne spreder deres investeringer på flere aktiver end tidligere. Så der bliver investeret i ejendomme, unoterede virksomheder, vindmølleparker, infrastruktur m.v. Pensionsselskaberne forsøger så at sige at undgå at lægge alle æg i samme kurv og samtidigt at sikre et fornuftigt afkast til pensionskunderne, siger Tom Vile Jensen.

 

I 2022 sætter F&P sammen med forskellige aktører yderligere fokus på at klæde danskerne endnu bedre på, når det kommer til at forstå pensionsopsparing og risikotagning.

Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Tom Vile Jensen

Underdirektør