Forbrugerværktøjet Min Pensionsrisiko er blevet opdateret med nye tal for 2023

Publiceret 01.02.2023
Der er lidt større usikkerhed om det næste års afkast på danskernes markedsrentepensioner. Det skyldes situationen på de finansielle markeder, men også at Rådet for Afkastforventninger har justeret beregningsmetoden til at fastsætte risikoen på pensionsselskabernes investeringer.

På Min Pensionsrisiko kan alle pensionskunder sammenligne risikoen i deres eget pensionsselskab med den gennemsnitlige risiko i alle selskaber. Risikotallet er mellem 1 og 6. Jo højere risikotal, jo mere kan opsparingen stige eller falde i løbet af det næste år.

 

I gennemsnit stiger risikoen med omkring 0,5 i forhold til året før - på tværs af pensionsprodukter. Beregning bygger på tal fra Rådet for Afkastforventninger, der har udarbejdet et skøn over det forventede afkast af forskellige aktiver, og usikkerheden på dette skøn.

 

- Rådet arbejder løbende med de metoder, vi bruger til at danne forventninger til de fremtidige afkast og usikkerheden herom. Vi har i den forbindelse opdateret vores metode til brug for at estimerer omkring de forventede afkast. Rådet vurderer, at den nye metode giver et mere konsistent billede af risikoen ved investeringer over tid, siger Jesper Rangvid, formand for Rådet for Afkastforventninger.

 

De opdaterede tal for risikotallet afspejler den øgede usikkerhed, som der aktuelt er på de finansielle markeder. I øjeblikket udfordres pensionsselskaberne både af høj inflation, højere renter og den geopolitiske usikkerhed, som følge af krigen i Ukraine. Men pensionsselskaberne har holdt fast i deres investeringsstrategier.

- Det er vigtigt at slå fast, at der ikke ligger ændrede dispositioner fra pensionsselskaberne bag de højere risikotal. Stort set alle aktiver er blevet mere usikre, og pensionsselskaberne har ikke ændret investeringsstrategi. Den strategiske fordeling mellem mere og mindre risikofyldte investeringer er stort set uændret fra 2022 til 2023, siger Andreas Østergaard Nielsen, underdirektør i F&P.

 

Andreas Østergaard Nielsen

Vil du vide mere?

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør