Formandskab genvalgt hos F&P

Publiceret 17.11.2022
Efter generalforsamlingen i dag konstituerede F&P’s bestyrelse sig. Laila Mortensen, Industriens Pension, blev genvalgt som formand. På de to næstformandsposter var der genvalg af Rasmus Werner Nielsen, Alm. Brand Group og Bo Normann Rasmussen, AP Pension. Generalforsamlingen godkendte samtidig en række vedtægtsændringer, hvorved bestyrelsen udvides fra 18 til 20 medlemmer.

Forsikrings- og pensionsselskabernes brancheorganisation, F&P, har i dag den 17. november afholdt generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøde.

 

- Jeg er glad for den store opbakning til det samlede formandskab, og jeg ser frem til det stærke samarbejde i bestyrelsen til gavn for både vores fælles branche og det samfund, vi er en del af, siger Laila Mortensen, formand i F&P.

 

På generalforsamlingen var der opbakning til vedtægtsændringer foreslået af F&P’s bestyrelse. Med virkning fra næste generalforsamling udvides bestyrelsen fra 18 til 20 medlemmer og samtidig indføres en ny model for stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

 

Justeringerne gennemføres for at sikre en mere balanceret afspejling af medlemskredsen blandt små og store medlemmer.

 

- De seneste år har vi gennemført et stort og vigtigt arbejde i F&P med modernisering af bl.a. vores kontingentmodel og organisatoriske setup med blik på at sikre den bedst mulige afspejling af vores medlemskreds – og vores ligheder og forskelle. Det bidrager vi også til med den fælles beslutning om at udvide bestyrelsen, siger Laila Mortensen.

 

Årsmøde 2022

Efter generalforsamlingen fortsatte dagen med årsmøde i F&P.

 

Temaet for dagen er ”Problemernes årti – de store løsningers tid” – med debat om de store problemer, vi som samfund står over for i forhold til at fremtidssikre vores ældrepleje, vores sundhedssektor og den grønne omstilling.

 

Programmet er her: F&P Årsmøde 17. november 2022 - F&P (fogp.dk)

 

 

Bestyrelsen i F&P

 

- Laila Mortensen, adm. direktør, Industriens Pension (formand)

 

- Rasmus Werner Nielsen, adm. direktør, Alm. Brand Group (næstformand)

 

- Bo Normann Rasmussen, adm. direktør, AP Pension (næstformand)

 

- Allan Luplau, adm. direktør, Sygeforsikringen ”danmark”

 

- Chresten Dengsøe, adm. direktør, Lægernes Pension

 

- Gitte Minet Aggerholm, direktør og CFO, Velliv

 

- Hasse Jørgensen, adm. direktør, Sampension

 

- Jan Kamp Justesen, CEO, LB Forsikring

 

- Johan Kirstein Brammer, koncerndirektør CCO, Tryg

 

- Jon Johnsen, adm. direktør, PKA

 

- Jørgen Ladekjær, adm. direktør, Vestjylland Forsikring

 

- Karsten Kjellerup Kjeldsen, adm. direktør, Lærernes Pension

 

- Mads Kaagaard, koncerndirektør og konst. CEO, PFA

 

- Mats C. Gottschalk, koncerndirektør, Gjensidige Forsikring

 

- Peter Hermann, adm. direktør, Topdanmark Forsikring

 

- Poul Steffensen, koncerndirektør, If Skadeforsikring

 

- Søren Lockwood, adm. direktør. Danica Pension

 

- Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør