Forsvarsforligets planer om OPP er historisk

Det netop indgåede forsvarsforlig, åbner op for OPP samarbejde med erhvervslivet på ikke-militære opgaver.

Publiceret 28.06.2023

Det netop indgåede forsvarsforlig, åbner op for OPP samarbejde med erhvervslivet på ikke-militære opgaver. Det er positivt nyt lyder det fra pensionsbranchen. Der er brug for investeringer for mange milliarder for fx at opføre tidssvarende bygninger, som kan skabe bedre rammer for de værnepligtige.

Forsvarsforliget bekræfter igen, at der er brug for store investeringer og nytænkning for at Forsvaret kan stå bedre rustet til den nye verdenssituation, og for at vi kan opretholde støtten til Ukraine. Derfor er det også gode nyheder partierne bag forliget har fokus på OPP-samarbejde, så flere opgaver kan løses med eksterne partnere og derved aflaste Forsvaret.

- Det er et visionært bredt forlig der er indgået her til aften. Vores branche har længe slået på tromme for, at vi kunne støtte forsvaret med vores investeringer. Det rent militære er selvfølgelig alene et anliggende for Forsvaret, men der er mange støttefunktioner, der skal være på plads for at det militære kan fungere. Her kan og vil vores branche gerne spille en rolle. Det har det nye forlig åbnet en dør for, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i Forsikring & Pension.

- Grundlæggende ser vi et partnerskab mellem Forsvaret, virksomhederne og investorerne for at udvikle Forsvaret. Den form for samarbejde og løsninger på tværs har vi også en lang tradition for med vores danske model. Og der er mildest talt behov for investeringer i tidssvarende bygninger, så vi skaber nogle ordentlige og gode rammer for de værnepligtige, siger Kent Damsgaard.

- Forliget forøger nemlig antallet af værnepligtige. Det kræver tidssvarende kaserner, øvelsesterræner osv og dermed store investeringer. Ikke mindst bliver det en særdeles krævende opgave at styre byggeprojekterne, undgå budgetoverskridelser og rekruttere de fornødne medarbejdere, siger Kent Damsgaard.

Pensionsbranchen har masser af erfaring med ejendomsinvesteringer. 200 mia. kr. i ejendomme alene i Danmark. Ved at overlade denne del til pensionsselskaber vil Forsvaret kunne fokusere på det rent militære, og man vil få budgetsikkerhed og undgå rekrutteringsudfordringer.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør