F&P går til ombudsmanden efter ni års nøl i Skat

Publiceret 23.02.2023
Danske pensionsselskaber har nu i ni år betalt moms på deres forvaltninger af danskernes pensionsordninger, selv om en EU-dom i 2014 slog fast, at de er fritaget for moms. Skattestyrelsen har dog hverken tilbagebetalt de 3,5 mia. kroner, som pensionskunderne har krav på, eller ændret i forvaltningen af reglerne. Nu har F&P opfordret Folketingets ombudsmand til at gå ind i sagen.

Der er nu gået ni år, siden EU-domstolen slog fast, at de danske pensionsselskaber skal momsfritages for deres udgifter til køb af forvaltning af pensionsordninger. Alligevel venter mange danske pensionsselskaber og deres kunder fortsat på, at Skattestyrelsen betaler de forkert opkrævede penge tilbage – og ændrer forvaltningen, så de ikke skal betale moms.

 

Tre pensionsselskaber indgik i 2015 forlig med staten – men resten af branchen afventer fortsat en tilbagebetaling. De indmeldte krav på tilbagebetaling beløber sig til i alt. 3,5 mia. kr. Disse er sendt til myndighederne, men er endnu ikke behandlet. F&P har efter talrige opfordringer til Skattestyrelsen nu bedt ombudsmanden om at gå ind i sagen.

 

- Danske pensionsselskaber og deres kunder venter fortsat på at få tilbagebetalt 3,5 mia. kroner som konsekvens af dommen, men der er intet sket. Det er helt uacceptabelt, og derfor har vi nu opfordret ombudsmanden til at gå ind i sagen, fortæller adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

 

Han peger på, at Skattestyrelsen fortsat også mangler at komme med en konkret afklaring på, hvilke ydelser der er momsfritagne.

 

- Pensionsselskaberne kan stadig ikke få noget klart svar fra Skattestyrelsen på, hvad momsfritagelsen omfatter, og dermed er branchen også afskåret fra at komme videre til domstolene - simpelthen fordi Skattestyrelsen i denne periode har undladt at træffe afgørelser, som så kunne indbringes for domstolene. Konsekvensen er, at danske pensionskunder år for år ender med en ekstraregning, fortæller Kent Damsgaard.

 

Forsikrings- og pensionsbranchen har opfordret Folketingets ombudsmand om at gå ind i sagen med det formål at undersøge om Skattestyrelsens ageren i de forløbne ni år lever op til god forvaltningsskik.

Fakta om tilbagebetaling


Styrelsen har endnu ikke taget momsretlig stilling til de ydelser, som tilbagebetalingskravene fra 2014 vedrører, og beløbene er ikke udbetalt.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør