F&P: Pensionsbranchen har investeret 68 nye milliarder i den grønne omstilling

Publiceret 09.11.2022
Trods den aktuelle økonomiske krise, fortsætter den danske pensionsbranche med at finansiere grønne projekter og virksomheder. På et år har branchen investeret nye 68 mia. kr. i grøn omstilling. Den markante tilgang i grønne investeringer betyder, at selskabernes samlede grønne investeringer kun er faldet marginalt fra 248 mia. kr. til 240 mia. Enhver opgørelsesmetode af grønne investeringer er dog fyldt med dilemmaer og bliver år for år forbedret.

Danskernes store pensionsformue bidrager i høj grad til at sikre den grønne omstilling i Danmark ved de mange klimavenlige investeringer. I 2019 gav den danske pensionsbranche som den første i verden et tilsagn om at investere yderligere 350 mia. kr. i grøn omstilling inden for bæredygtig energi, fx vind og sol.

 

- De danske pensionsselskaber viser med de 68 friske grønne milliarder kroner, at vores opsparinger fortsat er drivende i den grønne omstilling. Det er virkelig en stærk udvikling i branchens grønne investeringer. De danske selskaber bidrager massivt med investeringer til klimaløsninger både herhjemme i Danmark og i resten af verden, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

 

Han glæder sig over, at branchens samlede grønne investeringer derfor stort set er opretholdt fra sidste år – på trods af voldsom tilbagegang på markederne og økonomisk krise.

 

- De grønne målsætninger er i den grad blevet udsat for en stresstest her i 2022, hvor markederne er gået så massivt tilbage. Men det er tydeligt at se, at fokus fortsat er på at investere i grønne løsninger og energiuafhængighed. Trods det lille fald i branchens samlede grønne investeringer, er branchen stadig på sporet, og det er realistisk at nå målsætningen om yderligere 350 mia. kr. i 2030, siger Kent Damsgaard.

 

De 68 mia. kr. svarer til, at hver dansk husstand har investeret 24.000 kr. ekstra i klimatransformationen det seneste år.

 

Sidste år landede den samlede beholdning af grønne investeringer på 248 mia. kr. I år bliver det beløb lidt lavere, nemlig 240 mia. At beholdningsbeløbet kan falde til trods for de mange nye milliarder, der er blevet tilført, skyldes primært kurstab, men også andre faktorer har spillet ind.

Bl.a. har en præcisering af opgørelsesvejledningen forventeligt bidraget til et fald i beløbet samt at flere selskaber allerede overgået til EU’s nye miljøtaksonomi, hvilket har påvirket rammerne for, hvad der kan opgøres som grønt.


- Der ligger også mange nye potentielle grønne danske job her. Vi står over for at få gang i næste generation af klimainvesteringer, som fx etablering af energi-øer og Power-to-X-anlæg og en udbygning af det danske elnet. Men det kræver, at vi kender rammerne, og det går simpelthen ikke hurtigt nok med at få omsat de overordnede politiske aftaler til konkrete projekter. Det bliver en hovedopgave for den ny regering, siger Kent Damsgaard.


Pensionsbranchens tilsagn skal nu overgå til EU’s miljøtaksonomi


Pensionsbranchens opgørelse af grønne investeringer har indtil nu taget udgangspunkt i FN’s verdensmål 7 om bæredygtig energi.

 

- Det er sidste år branchen opgør tilsagnet på denne måde. Fra årsskiftet påbegynder vi overgangen af tilsagnet til at tage udgangspunkt i den fælles europæiske miljøtaksonomi. Det giver et bedre grundlag for at sikre en mere ensartet tilgang til de grønne investeringer både blandt pensionsselskaber og med resten af Europa, fortæller Kent Damsgaard.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør