F&P: Store negative aktieafkast i 2022 opvejes af pæne afkast i tidligere år

Publiceret 07.10.2022
Pensionsopsparingen har været hårdt ramt af store tab på aktier og obligationer i årets første to kvartaler, men set over en lidt længere periode er afkastene på aktier stadig pæne.

I både 1. og 2. kvartal 2022 er pensionsopsparingen blevet ramt af faldende kurser på aktiemarkedet og kurstab på obligationer. Pensionsselskabernes afkast fra globale aktier var ca. -13 pct. i 2. kvartal og afkastet på stats- og realkreditobligationer var ca. -8 pct., viser nye til fra F&P.

 

- Stigende inflation, krigen i Ukraine og højere renter har været en giftig cocktail for pensionsopsparingen igennem 2022. Og særligt slemt, fordi afkastet på både aktier og obligationer er faldet samtidigt i både 1. og 2. kvartal. Kurstab på obligationer i takt med stigende renter og faldende aktiemarkeder har betydet, at pensionsselskaberne har haft svært ved at afdække tab, fordi der ikke har været nogen steder at søge hen, siger underdirektør Andreas Østergaard Nielsen fra F&P.

 

Der tændes dog et lys i mørket, når man hæver blikket fra den aktuelle markedssituation og ser på det afkast, pensionsselskaberne har skaffet over en lidt længere horisont.

 

- Pensionsopsparing er en langsigtet investering, og hvis vi går tilbage til starten af 2020 før coronapandemien, er det årlige afkast på aktier i pensionsselskabernes porteføljer ved udgangen af 2. kvartal ca. 5 pct., som er lidt mindre end det historiske afkast på aktier over lange perioder, siger Andreas Østergaard Nielsen.

 

Indtil i år har renterne i en lang periode været negative eller tæt på nul. Opstramningen i pengepolitikken for at bremse inflationen har på kort tid ført til store rentestigninger, og det har sat sig i kurstab på obligationsbeholdningerne.

 

- Pensionsselskaberne har indkasseret store tab på obligationsporteføljen i år, men med de højere renter, som vi ser nu, er der omvendt udsigt til, at obligationer fremadrettet igen kan give et positivt afkast og samtidig være en sikker investering i en turbulent tid, siger Andreas Østergaard Nielsen.Anm.: S&P500 er et aktieindeks over 500 store amerikanske virksomheder og afspejler også udviklingen i globale aktier.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Yahoo Finance.

Andreas Østergaard Nielsen

Vil du vide mere?

Andreas Østergaard Nielsen

Underdirektør