F&P: Udspil til CO2-afgift sigter på vigtig balance mellem nationale klimamål og grøn eksport

Publiceret 20.04.2022
F&P ser positivt på regeringens forslag til en CO2-afgift. Udspillet er et godt oplæg til at finde en endelig politisk aftale, som balancerer hensynet til at nå Danmarks målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. og samtidig tager højde for, at der ikke må flyttes vigtige arbejdspladser ud af landet. F&P peger på, at en CO2-afgift ikke kan stå alene, når Danmark skal være ledende eksportør af grønne løsninger. Der er samtidig også behov for bedre offentlige incitamenter til investeringer i klimateknologier og klare rammer for grønne investeringer.

- Vi har en fælles opgave i Danmark at sikre, at en dansk CO2-afgift fører til reelle klimaforbedringer – og ikke bare flytter klimaudledning og arbejdspladser ud af landet. Regeringens udspil er et fint udgangspunkt for at ramme den balance. Men afgiften kan ikke stå alene, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

 

Regeringens forslag betyder bl.a. at virksomhederne uden for kvotesektoren pålægges en CO2-afgift på 750 kroner i 2030. Kvoteomfattede virksomheder får en afgift på 375 kroner og dermed en samlet forventet CO2-pris inklusive kvotekøb på 1.125 kroner.

 

- CO2-afgiften skal sammen med en række andre initiativer være med til at gøre dansk energiteknologi og grøn strøm til en motor i dansk eksport. På den måde kan vi i Danmark virkelig gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne, siger Kent Damsgaard.

 

En CO2-afgift kan være med til at fremme udviklingen af fx PtX-teknologi i Danmark. Men skal danske løsninger blive skalerbare og få succes uden for landets grænser, så kan niveauet for CO2-afgift i Danmark ikke afvige for meget fra afgifterne i udlandet.

 

- Hvis Danmark skal være storeksportør af grønne løsninger og grøn energi, skal vi dreje på flere håndtag – ud over en CO2-afgift. Energi-øerne skal etableres nu, vi skal have udbygget sol og vind, og elnettet skal opgraderes. Men vi skal også have fornuftige rammer for private investeringer i grøn teknologi, ellers når vi ikke ambitionerne. Der er brug for en konkret og langsigtet klimainvesteringsplan, så de nødvendige investeringer i den helt store skala kan påbegyndes så hurtigt det går, siger Kent Damsgaard.

 

Danske virksomheder har siden 2014 eksporteret energiteknologi og -services for mere end 100 mia. kr. årligt. Energiteknologier udgjorde i 2020 næsten 12 pct. af den samlede danske vareeksport.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør