Høje digitale ambitioner kræver tættere sammenhæng mellem offentlig og privat

Publiceret 02.05.2023

Der mange gode nedslag og høje ambitioner i den redegørelse, som digitaliseringsministeren netop har offentliggjort. Men hvis Danmark skal være digitalt foregangsland, kræver det endnu mere fokus på sammenhæng, lyder det fra brancheforeningen.

Digitaliseringsminister Marie Bjerre har sat en ambition, at Danmark skal være et digitalt foregangsland. Digitaliseringen skal skabe vækst i virksomhederne og være med til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor som samfund, lyder det fra ministeren i den netop offentliggjorte ”Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2023”.

F&P glæder sig over udmeldingen.

- Redegørelsen er virkelig positiv læsning - også set fra vores branche. Langt hovedparten af danskerne er godt med på det digitale. Det offentlige er godt med, og erhvervslivet er godt med. Men hvis vi skal fastholde den danske frontposition, så kræver det mere end at alle parter er godt med hver for sig. For det er især manglende digital sammenhæng, som i dag står i vejen for at løfte det danske potentiale, siger Sigrid Floor Toft, digitaliseringspolitisk chef i F&P.

- Vi savner flere steder et centralt ord i redegørelsen; nemlig sammenhæng. Vi skal sikre, at det digitale Danmark hænger sammen på tværs af det offentlige og erhvervslivet – og frem for alt med borgerne i centrum, siger Sigrid Floor Toft.

Fra silo til sammenhæng

Redegørelsen bidrager med et godt og nødvendigt grundlag for at styrke det digitale Danmark, mener F&P. Men nedslagene sker i digitale siloer; fx det offentlige og erhvervslivet. Redegørelsen bliver dermed et billede på den manglende sammenhæng, når den måler digitaliseringen med særskilte nedslag i det private og det offentlige.

- Som eksempel er det positivt, hvis praktiserede læger og sygehuse er stærke på det digitale hver for sig, men deres systemer hænger ikke nødvendigvis sammen. Derfor oplever borgerne, at deres digitale rejse kortsluttes, når de skal fra den ene digitale silo til den næste, siger Sigrid Floor Toft.

Hun opfordrer til et større fokus på at få de digitale systemer til at hænge sammen.

- Som eksempel foreslår vi, at det skal være muligt, nemt og sikkert at give data videre fra offentlige institutioner, når det skaber værdi for den enkelte, siger Sigrid Floor Toft.

Konkret forslår F&P følgende afsæt for bedre digital sammenhæng med borgeren i centrum:

  • Borgerens data hos det offentlige udstilles altid, så de kan deles digitalt:
    Borgerne skal sikkert og forsvarligt kunne dele data med myndigheder, med virksomheder eller andre borgere (fx værger) fra de offentlige løsninger og registre, hvor den enkelte myndighed har tilgængeliggjort data.
    Det kunne fx være data fra Borger.dk, Sundhed.dk, Mitoverblik, SKAT, Miljøportalen, Kommunale sagsakter m.v.
  • Der etableres en samlet indgang til sundhedsdata, og samtidig bør det sikres, at borgeren let og sikkert kan give relevante private aktører adgang til relevante data, hvor det er nødvendigt.
  • Der etableres et samlet ansvar for at sikre bedre digital sammenhæng på tværs af ministerområder, stat, regioner og kommuner og de private aktører. Indsatsen forankres hos netop Digitaliserings-ministeriet.
Sigrid Floor Toft

Vil du vide mere?

Sigrid Floor Toft

Underdirektør, cand.jur.