Krigen sætter cyber- og informationssikkerheden under pres

Publiceret 03.03.2022
Trusselsbilledet mod Danmark kan blive ændret med kort varsel. F&P følger situationen nøje, og der er grund til, at alle er ekstra agtpågivende. F&P opfordrer til, at man orienterer sig hos Center for Cybersikkerhed og deler relevante informationer, som kan understøtte cyber- og informationssikkerheden.

F&P modtager i disse dage løbende information fra sektorens kriseberedskab om situationen, status, tiltag m.v. Der er på nuværende tidspunkt ingen information om, at der i forbindelse med krigen har været forsøg på cyberangreb mod den danske finansielle infrastruktur.

 

F&P er i løbende dialog om situationen med den finansielle sektors koordinerende kriseberedskab, der er forankret i Nationalbanken, og med Finanstilsynet (DCIS Finans), samt med Center for cybersikkerhed (CFCS).

På nuværende tidspunkt har Center for Cybersikkerhed (CFCS) ikke skærpet trusselsbilledet mod Danmark yderligere, men melder ud, at trusselsbilledet kan blive ændret med kort varsel.

 

CFCS giver besked til F&P, såfremt en aktuel situation kræver akut behov for ageren i en eller flere virksomheder i forsikrings- og pensionsbranchen.

 

F&P opfordrer

  • at være ekstra agtpågivende, da det er sandsynligt, at der vil være forøget mulighed for cyberangreb, og skærpe brugen af it-sikkerhedsguide/politikker m.v. over for alle medarbejdere
  • CFCS har udarbejdet en liste med en række tiltag, som gør det muligt for organisationer inden for kort tid at styrke deres robusthed over for cyberangreb betydeligt. F&P opfordrer alle til at orientere sig i listen fra CFCS, og handle derudfra, hvis der er tiltag, som bør iværksættes
  • Alle bør være opmærksomme på relevante trusselskanaler, herunder Center for Cybersikkerheds hjemmeside og deres situationscenters twitterprofil CFCSsitsen. Hvis man har oplysninger eller har været udsat for hændelser, der vedrører situationen, så kontakt Center for Cybersikkerhed
  • At dele relevante oplysninger og input, som kan understøtte arbejdet med egene risikovurderinger eller løft af cyberrobustheden.
  • F&P vil løbende følge, om situationen giver anledning til at iværksætte nogle fælles tiltag på cyberområdet.