Kun 3 pct. af lønmodtagere står uden pension – og det er dyrt for dem

Publiceret 14.02.2023
Ny kortlægning viser, at godt 60.000 lønmodtagere risikerer et markant indkomsttab som pensionist, da de ikke i dag sparer op til alderdommen.

Det er særligt folk, der er ansatte hos mindre selvstændige og folk i restaurationsbranchen, der står uden for de ellers obligatoriske arbejdsmarkedspensioner eller firmapensioner. De risikerer et stort fald i indkomst som pensionist, fordi de ikke sparer op.

 

- Det er dyrt at stå uden en pensionsordning som pensionist, og derfor er det altid en god idé at spare op til alderdommen. Vores kortlægning viser, at de 63.500 i restgruppen uden pension svarer til 3 pct. af alle lønmodtagere mellem 25-59 år. Heldigvis er det en lille gruppe, men vi skal have tallet længere ned, siger Karina Ransby, underdirektør i F&P.

 

I regeringsgrundlaget lægger SVM-regeringen op til, at pension skal udbredes til flere. Det bakker F&P op om.

 

- Vi er enige med regeringen i, at vi skal have alle med på pensionsholdet. Regeringen foreslår samtidig, at der skal gives skattelettelser i bunden af indkomstskalaen. Det er helt oplagt at forfølge begge mål på en gang – det kan ske ved i stedet at forhøje fradraget for pensionsindbetalinger, som foreslået af Pensionskommissionen. Et øget pensionsfradrag virker som en skattelettelse, når pension er en fast del af lønnen. Og det øger tilskyndelsen til at inkludere pension i lønpakken for den lille restgruppe, som ikke sparer op til pension, fortæller Karina Ransby.

 

Hvis regeringen ønsker at gøre brug af lovgivning for at få alle til at spare op, står pensionsselskaberne klar til at tilbyde pensionsordninger for disse grupper, som i dag står uden pensionsopsparinger.

 

- Forslaget fra Pensionskommissionen var en minimumspension for alle. Vores håb er, at hvis man først bliver kunde i et pensionsselskab, fordi man skal have en minimumspension, så kan det motivere til at øge pensionsbidraget yderligere og dermed sikre en højere indkomst som pensionist. Derudover får man også forsikringer mod blandt andet tab af erhvervsevne med ved at spare op i et pensionsselskab, siger Karina Ransby.

Karina Ransby

Vil du vide mere?

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.