Mange kan se frem til højere løn for juni, når arbejdsgiverne betaler mere af pensionen

Publiceret 29.06.2023
Der er mere i lønposen til mange danskere, der i disse dage får udbetalt deres løn for juni måned. Det skyldes forårets overenskomstforhandlinger i den private sektor, hvor parterne blev enige om, at arbejdsgiveren fremover betaler en større del af pensionsindbetalingerne.

- Mange vil opleve at få mere udbetalt i lønnen for juni måned, da forårets overenskomstaftale betyder, at arbejdsgiverne skal betale en større andel af den månedlige pensionsopsparing. Det kan mærkes i husholdningsbudgettet, hvor rådighedsbeløbet bliver større, siger Karina Ransby, underdirektør i F&P.

 

Overenskomstresultatet betyder, at arbejdsgiverne på FH-/DA-området fremover betaler 10 procent af pensionsbidraget, og lønmodtagerne betaler 2 procent – hvor fordelingen før var henholdsvis 8 og 4 procent.

 

- Arbejdsgiverne overtager en større del af pensionsbetalingen, så man får mere udbetalt på bankkontoen, uden det går ud over ens pensionsopsparing. Hvis man ønsker samlet set at spare mere op til pension, kan man så bruge pengene til at hæve sin pensionsindbetaling endnu mere, siger Karina Ransby.

 

Hun peger på, at danskernes voksende pensionsopsparinger både har kæmpe betydning for den enkelte og for samfundsøkonomien.

 

- Jo større pension den enkelte dansker har, jo bedre er de økonomiske muligheder for et aktivt seniorliv senere hen. Men det gavner også de offentlige finanser, at vi sparer mere op selv og bliver mindre afhængige af offentlige ydelser, så alle vinder på en styrket pensionsopsparing, siger Karina Ransby.

Karina Ransby

Vil du vide mere?

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.