Massiv regn understreger, at der skal turbo på klimatilpasningen

Publiceret 06.01.2023
Det ekstreme vejr tager til, og klimahandling er nødvendig. Der er et stort behov for en national klimatilpasningsplan og en klimatilpasningsfond, der kan sikre investeringer i klimatilpasning på tværs af kommunegrænserne, understreger F&P.

Januar er begyndt med ekstremt vådt vejr. Onsdag blev målt til at være det vådeste januar-døgn i dansk vejrhistorie med over 21 millimeter regn i gennemsnit fordelt over hele landet.

 

Så massiv regn oveni en lang periode med vådt vejr kan skabe omfattende ødelæggelser. Huse og udsatte områder står under vand - særligt Jylland er hårdt ramt af oversvømmelser omkring åer, bække og vandløb.

 

- Situationen understreger, at klimahandling er meget nødvendig. Den nye regering har heldigvis bebudet, at den vil komme med en national klimatilpasningsplan for at håndtere og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Og det er vigtigt for danskerne, at der kommer turbo på det arbejde, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P – brancheorganisation for forsikring og pension.

 

- Klimatilpasning bør have en helt anden prioritet, end vi har været vant til tidligere. I forsikringsbranchen vil vi gerne bidrage med data og forslag til indsatsområder, så vi sikrer, at så få danskere og virksomheder som muligt rammes af fremtidens klimaforandringer. For det er tydeligt, at det ekstreme vejr bliver hyppigere – også i Danmark, siger Pia Holm Steffensen.

 

Færrest mulige rammes 

Hun mener, at det bør være et fælles mål, at så få borgere og virksomheder som muligt rammes af klimaskader.

 

- Vi skal ikke vente på, at skaderne sker, men forebygge i tide. Vi bør have som et overordnet samfundsmæssigt mål, at færrest mulige rammes af fremtidens uvejr. Det gælder, både når det drejer sig om stormflodsskader – oversvømmelser fra hav, fjord m.m. – som i dag dækkes af en offentlig skadefond - og de oversvømmelsesskader som følge af nedbør og skybrud, hvor forsikringsselskaberne går ind og hjælper, siger Pia Holm Steffensen.

 

Hun peger på, at manglende klimatilpasning i værste fald vil byde, at flere huse ikke kan forsikres.

 

- Hvis ikke vi får gennemført den nødvendige klimatilpasning i tide, så risikerer vi, at flere og flere danske huse simpelthen ikke kan forsikres, og det er en helt uholdbar og utryg situation for de danske boligejere, siger Pia Holm Steffensen.

 

 

Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Pia Holm Steffensen

Underdirektør