Med finansloven bliver et register over stjålne genstande nu en realitet

Publiceret 16.05.2023
Dette års finanslov er netop vedtaget, og dermed er første spadestik til et nyt register over stjålne genstande taget. Stor ros fra forsikringsbranchen til regeringen og partierne bag finansloven.

Danmark har gennem alt for lang tid været nordeuropæisk topscorer, når det gælder indbrud. Derfor har forsikringsbranchen længe efterspurgt en række initiativer, som kan spænde ben for indbrudstyvene. Det gælder ikke mindst etableringen af et register over stjålne genstande, som gør det sværere at sælge hælervarer.

 

- Det er heldigvis en rigtig dårlig dag for indbrudstyve og hælere i Danmark. Med finanslovens vedtagelse kan vi få realiseret et stort ønske fra branchen – et register over stjålne genstande, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P – brancheforeningen for forsikrings- og pensionsselskaber.

 

Det skal være et offentligt tilgængeligt register, der skal gøre det nemt for fx auktionshuse, marskandisere og almindelige forbrugere at tjekke, om en ting er stjålet eller ej.

 

Når registeret er en realitet, vil det også give politiet langt bedre muligheder for at finde rette ejermand, når de finder tyvekoster.

Finansloven indeholder også mange andre gode elementer. Bl.a. en styrkelse af de demokratiske virksomheder samt nedsættelsen et ’Videnscenter for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet’.

 

- I takt med at pensionsalderen stiger, er det vigtigt, at der gøres mere for at fastholde de mange seniorer på arbejdsmarkedet, som kan og vil blive i job. Seniorer er en helt afgørende del af vores arbejdsmarked. Og et videnscenter kan bidrage positivt til at sikre fastholdelse, siger Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør