Nyhed

Naturskaderådet har afgjort, hvor der har været stormflod

Det er nu afgjort i hvilke områder, der har været stormflod fredag og lørdag. Områderne kan udvides de kommende dage.

Publiceret 21.10.2023

Allerede i dag har Naturskaderådet udpeget de steder i Danmark der fredag og lørdag blev ramt af stormflod, og det har afgørende betydning for, hvem der har ret til erstatning.


Det fremgår Naturskaderådets hjemmeside.

Det drejer sig om følgende områder:

  • Jyllands kyst fra den dansk-tyske grænse i syd til Snoghøj/Den gamle Lillebæltsbro i nord inklusive Als og øerne i Lillebælt
  • Kysten af Vestfyn fra Den gamle Lillebæltsbro mod syd og den syd-fynske kyst mod øst indtil Svendborgsundbroen og videre afgrænset ved dæmningen/broen via Siø til Langeland. Den sydlige halvdel af Langeland – fra Rudkøbing hhv. Spodsbjerg mod syd, samt hele det sydfynske øhav
  • Lollands sydkyst fra Albuen til Hasselø, Falsters sydlige vestkyst op til Hasselø, Falsters østkyst mod nord til Stubbekøbing. Møn. Sjællands østkyst mod nord fra Kalvehave til Avedøre Holme
  • Bornholm

- Naturskaderådets afgørelse betyder, at skaderamte i de udpegede områder har mulighed for at søge om erstatning for skader på bygninger eller løsøre, der er opstået som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført, siger Torben Weiss Garne, underdirektør i F&P, og fortsætter: 

- Og det er også vigtigt at understrege, at de kommende dage kan vise, om områderne udvides.

Han understreger, at F&P efter fredagens og lørdagens hændelser ser frem til den længe ventede klimatilpasningsplan, som miljøministeren præsenterer på mandag.

FAKTA

Hvad gør du, hvis du har haft stormflod?

  • Anmeld skaderne til det forsikringsselskab, hvor du har din brandforsikring. Og du skal anmelde skaderne elektronisk på www.naturskaderaadet.dk/ 
  • Når skaden er anmeldt, får du besøg af en taksator, som opgør skaden. Forsikringsselskabet træffer herefter afgørelse om even-tuel erstatning. Afgørelsen afhænger af en konkret vurdering af de enkelte skader i henhold til lovgrundlaget.


FAKTA om Naturskaderådet

Naturskaderådet er et uafhængigt råd. Rådets medlemmer er en uafhængig formand og repræsentanter fra kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet. Rådet har til opgave at af-gøre, om der skal udbetales erstatning for skader efter oversvøm-melse og stormfald, og om der har været stormflod. Det er forsik-ringsselskaberne, der modtager og behandler anmeldelser af stormflodsskader og afgør, om der skal udbetales erstatning i den enkelte sag.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Torben Weiss Garne

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert

Torben Weiss Garne

Underdirektør