Ny model for ejerskifte skal give færre skuffede kunder, flere trygge husejere og øge konkurrencen

Forsikringsselskaberne har gennem årene i stort tal vendt ejerskifteforsikringer ryggen på grund af for mange udfordringer og klager over forsikringen.

Publiceret 09.06.2023

Nu foreslår branche en ny forsikringsmodel, der skal øge konkurrencen og gøre flere nybagte husejere gladere.

Alt for mange klagesager i Ankenævnet for Forsikring og alt for mange utilfredse husejere. Ejerskifteforsikringen har ikke vundet popularitetskonkurrencer gennem årene, og forsikringsselskaber har ét efter ét droppet at udbyde produktet. Nu foreslår forsikringsbranchen derfor en ny model til at afløse den gamle – lovbestemte – ejerskifteforsikring: Der er brug for et mere simpelt produkt, som forsikringsselskaber kan håndtere, og som forbrugerne bedre forstår, mener F&P - forsikrings- og pensionsselskabernes brancheforening.

- Forsikringsselskaberne lever jo af tilfredse og trygge kunder, men den nuværende ejerskiftemodel er desværre så rigid, at de fleste selskaber helt har opgivet at udbyde produktet, fordi de alt for ofte ender med skuffede kunder. Det har simpelthen ikke været muligt at levere en ejerskifteforsikring, som lever op til kundernes forventninger, siger Pia Holm Steffensen.

- En ejerskifteforsikring skal få nye husejere til at sove roligt om natten, men det har vist sig, at forsikringen er svær for forbrugerne at forstå. Derfor har vi nu udformet et udspil til regeringen – en ny model for ejerskifteforsikring, der vil gøre produktet mere simpelt, mere forståeligt og dermed mere attraktivt for både selskaberne og forbrugerne, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør, F&P.

Ejerskifteforsikringen tilkøbes i de fleste hushandler i Danmark, og er sammen med tilstandsrapport og køberrådgivning en vigtig del i huseftersynsordningen. Men forsikringsdelen har fra ordningens fødsel været fastlagt i en bekendtgørelse, som ikke kan fraviges eller tilpasses. Og det har skabt problemer, mener F&P. Forsikringen skal, groft sagt, dække skjulte fejl og mangler, der ikke er fanget af tilstandsrapporten. Men kun groft sagt. For ifølge F&P lægger bekendtgørelsen op til en alt for høj grad af fortolkning, når en skade skal vurderes, og selskaberne har ikke lov til at tilpasse produktet til forskellige kundegrupper og huse.

- Ejerskifteforsikringen har givet selskaberne en både dyr og besværlig sagsbehandling - og samtidig vrede og skuffede kunder. Branchen har efter bedste evne løftet sin del af opgaven i huseftersynsordningen, men vi synes, at tiden længe har været moden til at ændre forsikringsproduktet, siger Pia Holm Steffensen.

F&P foreslår med den nye model for ejerskifteforsikring bl.a. at gå bort fra én forsikring, der passer til alle hushandler, så selskaberne i højere grad kan tilpasse produktet til den kunde og det hus, det skal forsikre.

Samtidig skal det gøres helt tydeligt, hvad forsikringen dækker og ikke dækker i et dækningsskema, som man kender fra andre forsikringsprodukter som f.eks. husforsikringer. Alt, hvad der lægger op til fortolkning og misforståelser, skal fjernes. Og så skal et nyt eftersyn og forsikringsprodukt tilpasset ejerlejligheder inkluderes i huseftersynsordningen, ligesom en højere grad af køberrådgivning skal hjælpe køberne med at forstå, hvilket hus de er i gang med at købe, og hvad det skal koste.

Tanken er en basisforsikring, der på nogle punkter dækker lidt mindre end ejerskifteforsikringen gør i dag. Til gengæld er det tydeligt, hvad den dækker, og køber kan tilkøbe tillægsforsikringer, hvor man synes, det mangler, eller man har behov, som ikke kan håndteres indenfor minimumsdækningen i basisforsikringen.

- Tydelighed og valgfri tilkøb af tillægsforsikringer er helt centrale i vores forslag. Vi ønsker på den måde at skabe et bedre fundament for de forbrugere, som vælger at tegne en ejerskifteforsikring, så de i højere grad end i dag, ved hvad de er dækket for.  Og skal det lykkes, må vi nødvendigvis forny det set-up og den ejerskifteforsikring, vi har i dag, siger Pia Holm Steffensen.

- Derfor ligger vores forslag til en ny model nu hos erhvervsministeren. Med vores forslag forventer vi, at flere selskaber kan se sig selv i modellen og derfor vælge at udbyde ejerskifteforsikring. Det vil være godt for konkurrencen og dermed også til glæde for forbrugerne, så vi glæder os til dialogen med politikere og myndigheder, siger Pia Holm Steffensen.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Pia Holm Steffensen

Underdirektør

Se modellen her