Ny opgørelse: Selvpensionering er et velhaverfænomen

En ny opgørelse fra F&P viser, at såkaldt selvpensionering stort set kun sker i traditionelle velhaverkommuner – og kun i meget ringe grad.

Ældre mand på bænk i en park
Publiceret 01.09.2023

Selv om danskerne er gode til at spare op til pension, er der ingen grund til at bekymre sig om, at store bølger af borgere trækker sig tidligt fra arbejdsmarkedet af den grund. En ny opgørelse fra F&P viser, at såkaldt selvpensionering stort set kun sker i traditionelle velhaverkommuner – og kun i meget ringe grad.

Kun 8.000 danskere i alderen 60-66½ år var i 2021 selvpensioneret. Og en opgørelse fra F&P – forsikrings- og pensionsbranchen – viser, at placerer man de 8.000 mennesker ud over et danmarkskort, centrerer de sig i traditionelle velhaverkommuner som Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør. 

 

- Det fortæller os meget præcist, hvem der kan vælge at pensionere sig selv før folkepensionsalderen udelukkende ved egne midler. Vi kan jo se ud fra vores analyser, at selvpensionering kræver en velpolstret økonomi, og danmarkskortet giver os en krystalklar visuel indikation på, at det er forbeholdt de allermest velhavende, siger Jan V. Hansen, vicedirektør, F&P.

Han kalder analysen bag kortet for en mytedræber.

- Den seneste tid har der været masser af skriverier og nervøsitet for, at rigtig mange danskere vil lade sig pensionere før tid, fordi de har sparet godt op til pensionen. Men faktum er, at det er et meget begrænset fænomen for et fåtal med stor formue og friværdi, siger Jan V. Hansen.

F&P’s analyse viser, at langt de fleste danskere sparer tilstrækkeligt op til en økonomisk tryg alderdom. Men den viser også, at det tærer hårdt på økonomien, hvis man trækker sig tilbage før pensionsalderen.

F.eks. vil en almindelig FH-lønmodtager med en normal opsparingsrate kunne se frem til at gå på folkepension med 80 procent af sin indkomst som erhvervsaktiv i fremtiden. Men vælger man at trække sig 5 år før folkepensionsalderen, skal man frem til folkepensionsalderen klare sig for 54 procent af den tidligere indkomst – altså næsten en halvering. Efter folkepensionsalderen falder dækningsgraden fra 80 til 71 pct.

- De færreste har råd til at forlade arbejdsmarkedet for egne midler, før de når folkepensionen. Der vil altid være mennesker, der trækker sig tilbage for egne midler før de når pensionsalderen, men dem finder man generelt blandt det lille fåtal med meget store personlige formuer og fri opsparing. Ikke blandt almindelige mennesker med almindelige pensionsopsparinger, siger Jan V. Hansen.

Ni ud af ti danskere på arbejdsmarkedet sparer op til pension gennem arbejdsmarkedspension og målet er, at opsparerne ved pensionstidspunktet vil kunne trække sig tilbage ved folkepensionsalderen med en indtægt på 80-85 pct af det, de havde, mens de gik på arbejde.

-  Vælger man at selvpensionere og spise af sin pensionsopsparing tidligere, skal man acceptere at leve for en meget lille indkomst – helt ned til under 30 procent af tidligere indkomst frem til man bliver folkepensionist, siger Jan V. Hansen og fortsætter:

- Også efter folkepensionsalderen vil indkomsten falde betragteligt under det niveau, man har været vant til, mens man var erhvervsaktiv. Det skyldes, at man sparer op i færre år og samtidig ”spiser” af den opsparing, der nu skal strækkes over flere år, siger Jan V. Hansen.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Jan V. Hansen

Vil du vide mere?

Jan V. Hansen

Direktør for Pension