Ny statistik giver vigtig viden om anker i arbejdsskadesager

Publiceret 15.05.2023
Ankestyrelsen har netop udsendt en ny statistik, der viser, hvem der klager over en arbejdsskadesag, og hvad resultatet af klagesagen efterfølgende er. I hovedparten af sagerne er det skadeslidte, der klager, mens 25 pct. af sagerne kommer fra forsikringsbranchen. Tallene er positiv læsning, mener F&P.

Sidste år modtog Ankestyrelsen omkring 8.000 klager i relation til arbejdsskader. Langt de fleste sager handler om anerkendelse af ulykker, anerkendelse af erhvervssygdomme, godtgørelse for varigt mén efter en skade eller erstatning for tab af erhvervsevne. Det er alle sager, hvor forsikringsselskaberne spiller en rolle – på nær i forhold til erhvervssygdomme, hvor forsikringsselskaberne ikke er involveret. Der anmeldes omkring 40-45.000 arbejdsskadesager om året til AES, men der er en vis tidsmæssig forskydning i forhold til klagerne.

 

- Det er godt, at Ankestyrelsen har lavet denne statistik. Den giver et nuanceret – og tiltrængt – billede af, hvem der anker og i hvor stort omfang den ankende part får medhold. Det er en statistik, vi i branchen længe har efterspurgt, fortæller Karina Ransby, underdirektør i F&P.

 

Statistikken viser, at den tilskadekomne part står for 64 procent af klagesagerne, mens forsikringsselskaberne står for hver fjerde klage ud af alle klager. Selskaberne står dog for halvdelen af klagerne i forhold til anerkendelse af ulykkerne. Det kan bl.a. skyldes, at der for få år siden kom en ny definition af anerkendelse af ulykker, og en sådan lovændring fører typisk til, at der skal afklares en ny praksis. I forhold til varigt mén, som er den sagstype, der er flest klager om antalsmæssigt, er det typisk de tilskadekomne, der klager.

 

- Med den nye statistik kan vi undgå mytedannelser, og vi kan indgå i drøftelser om ankepraksis på et validt grundlag. Det er altid en svær drøftelse, hvornår en part anker ”for meget” eller får ”for lidt medhold” i sine anker. Det har vi gennem tiderne set mange eksempler på. Nu har vi heldigvis et fælles udgangspunkt at tale ud fra, fortæller Karina Ransby.