Nyhed

Nye EU-regler kan give investeringstab på op til 35 mia. kroner

Det europæiske tilsyn inden for forsikring og pension lægger op til ændringer af solvens-reglerne

Publiceret 16.03.2021

De foreslåede ændringer kan koste både afkast og arbejdspladser, fordi reguleringsskruen strammes for meget. Forsikring & Pension opfordrer danske politikere til at hjælpe med at sikre et mere balanceret forslag.

 

De europæiske solvens-regler trådte i kraft tilbage i 2016, og nu skal reglerne efter planen evalueres. Den europæiske tilsynsmyndighed EIOPA har derfor sendt sit forslag til EU-Kommissionen. Desværre indeholder forslaget flere vidtgående – og omkostningstunge - overraskelser.

 

- Det er bestemt fornuftigt at have fælles regler, der sikrer, at vores selskaber er solvente, så forsikrings- og pensionskunderne kan være trygge. Men den nye regulering kommer altså med en regning, der kan spænde ben for mulige investeringer og desværre også begrænse investeringer i den grønne omstilling, da det vil kræve op til 10 mia. kr. ekstra kapitalbinding hos vores selskaber, fortæller Kent Damsgaard.

 

EIOPA har ellers oplyst, at deres udspil ville være økonomisk neutralt, men beregninger som Forsikring & Pension har foretaget, viser noget helt andet.

 

- Ifølge vores skøn, så kan forslaget begrænse branchens investeringer i fx virksomheder og havvindmølleparker med mellem 25 og 35 mia. kr. Resultatet er mindre vækst og færre arbejdspladser, og det skal de danske politikere være opmærksom på, siger Kent Damsgaard.

 

Forsikring & Pension peger på, at det er helt afgørende, at både dansk og europæisk regulering sikrer robuste selskaber af hensyn til samfundsøkonomien og beskyttelse af forbrugerne. Det er godt og vigtigt med klare regler og krav. Også af hensyn til level playing field for konkurrencen på tværs af landegrænser.

 

- Strammer man for meget og tvinger selskaberne til at holde mere kapital end nødvendigt, bliver det i sidste ende dyrere for danskerne. Vi mener, man med forslaget går for langt, siger Kent Damsgaard.

 

Foruden et fald i investeringerne vil forslaget også betyde et mindre afkast til pensionsopsparerne og dermed også et forringet skattegrundlag på PAL-skatten for statskassen. Alene i 2019 tjente staten ca. 60 mia. kr. på PAL-skatten.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør