Nyt udspil vil øge trygheden for borgerne – og gøre livet sværere for kriminelle

Publiceret 15.06.2022
F&P vil med et nyt udspil skrue op for indsatsen mod den kriminalitet, som rammer mange danskere og skaber utryghed i hverdagen. Udspillet indeholder forslag, som skal føre til færre indbrud og cykeltyverier samt mindre cyberkriminalitet.

Selv om vi i Danmark har færre indbrud end tidligere, og der stjæles færre cykler, så ser det bestemt ikke så godt ud, når vi sammenligner den borgernære kriminalitet i Danmark med andre lande. Vi er fx stadig langt hårdere ramt af indbrud end vore nabolande. Derfor lancerer den danske forsikrings- og pensionsbranche nu et nyt udspil med anbefalinger til at styrke kampen mod de kriminelle.

 

- Vi kan simpelthen ikke være tilfredse med, at Danmark bliver ved med at kandidere til en nordeuropæisk rekord i indbrud. Derfor forslår vi, at der gøres mere for at forebygge den borgernære kriminalitet, så danskerne i endnu højere grad kan føle sig trygge i hjemmet og i samfundet, siger Kent Damsgaard, administrerende direktør i F&P.

 

- Det er afgørende for livskvalitet og livsglæde, at man ikke bliver udsat for kriminalitet – eller går og frygter for det i dagligdagen. I forsikringsbranchen hjælper vi ganske vist kunderne med at komme på fode igen økonomisk og mentalt. Det bliver vi selvfølgelig ved med, men den ultimative tryghed opnår vi ved at forebygge og undgå kriminalitet, tilføjer Kent Damsgaard.

 

I udspillet sætter F&P fokus på en tryggere hverdag for danskerne. Det skal ske ved at forebygge indbrud, cykeltyverier og cyberkriminalitet. Konkret skal det bl.a. opnås via et (koster)register over stjålne genstande, krav om bedre indbrudssikring af døre og vinduer samt QR-koder på cykler.

 

Kosterregister giver tyvene kamp til stregen

F&P ønsker sammen med politiet at udvikle et kosterregister – et register over tyvekoster - med alle stjålne genstande i Danmark. I dag er det svært at identificere stjålne ting og lokalisere den oprindelige ejer. Et offentligt tilgængeligt kosterregister vil give politiet langt bedre arbejdsbetingelser. Samtidig bliver det nemt for almindelige forbrugere, auktionshuse, marskandisere m.fl. at tjekke om en ting er stjålet eller ej.

 

Et kosterregister gøre det svært at afsætte tyvekoster og kan dermed sætte en stopper for hæleri. Det viser bl.a. erfaringer fra Holland, der indførte et kosterregister i 2014.

 

Tre minutters vinduer og låse

Et andet forslag går på at gøre det sværere for tyven at bryde ind i private hjem. Det skal ske via en opstramning af bygningsreglementet. F&P foreslår øgede krav til sikring af døre, vinduer og låse. De skal være så sikre, at det vil tage mindst tre minutter at bryde ind.

 

Sikringen af danske boliger er i dag dårligere end i vores nabolande. Erfaringer fra England og Holland viser, at indbrudssikre døre og vinduer har en markant effekt på indbrudstyvens lyst til at bryde ind.

 

Opstramningerne i bygningsreglementet kan blive et effektivt redskab til at nedbringe det høje indbrudsniveau i Danmark.

 

QR-kode på cyklen

Et tredje forslag fra F&P går på, at alle cykler skal have et digitalt stelnummer til erstatning af det nuværende stelnummersystem. En QR-kode på cykelstellet betyder, at alle med en smartphone og en app kan tjekke, om en cykel er stjålet. Dermed bliver det meget svært at sælge en stjålen cykel.

 

Hvert år stjæles 30.000 cykler i Danmark. Kun en lille del kommer tilbage til deres rette ejer. Med et digitalt stelnummerregister og en QR-kode på cyklen bliver det langt lettere for politiet at lokalisere ejeren og dermed returnere cyklen. Det gælder også ved efterladte og forladte cykler, som kommunen i dag må bruge ressourcer på at fjerne.

 

Tidlig indsats mod cybercrime

F&P’s udspil indeholder også forslag om at forebygge cyberkriminalitet. I 2020 blev næsten 200.000 danskere udsat for online kriminalitet – fx hacking, bedrageri og misbrug af betalingskort eller digital krænkelse ved ulovlig deling af billeder og videoer.

 

Mange danskere har ikke nok indsigt i cyberrisikoen. Derfor foreslår F&P, at der skal undervises i sikker digital adfærd i folkeskolerne; hvad man skal være opmærksom på, og hvad man skal gøre, hvis nogen forsøger at stjæle ens koder eller identitet på nettet.

 

F&P foreslår også, at der tages særligt hånd om de ældre bl.a. ved hjælp af målrettet undervisningsmateriale til denne målgruppe.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør