Pensionsbranchen offentliggør milliardinvesteringer i grøn omstilling

NEW YORK: Den danske pensionsbranche har sammen med regeringen på et event forud for FN’s klimatopmøde offentliggjort danske pensionsselskabers planer om at investere mere end 350 milliarder kroner frem mod 2030 i grøn omstilling.

Relateret til: Klima og energi
Publiceret 23.09.2019

NEW YORK: Den danske pensionsbranche har sammen med regeringen på et event forud for FN’s klimatopmøde offentliggjort danske pensionsselskabers planer om at investere mere end 350 milliarder kroner frem mod 2030 i grøn omstilling. Der er tale om investeringer i energiinfrastruktur og andre grønne aktiviteter som grønne aktier, grønne obligationer og investeringer i energieffektivt byggeri. Branchen har i forvejen investeret 126 milliarder kroner i grønne aktiver, og yderligere 35 milliarder kroner er allerede planlagt udmøntet. Med de nye investeringer kommer der dermed et markant løft af investeringer i bæredygtig omstilling.

Den danske pensionsbranche er ved klimatopmødet repræsenteret af pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, PFA og PenSam samt brancheorganisationen Forsikring & Pension. Fra regeringens side deltager statsministeren, klimaministeren og udviklingsministeren.

De nye investeringer skal hjælpe regeringen med at bringe Danmark i den absolutte førertrøje, når det kommer til grønne investeringer. Og med en privat pensionsformue på mere end 3.100 milliarder kroner i ryggen er den danske pensionsbranche klar til at løfte sin del af opgaven, fastslår branchen.

- Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN’s verdensmål og Paris-aftalen. Vores erfaring er, at investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur som fx vindmølleparker både bidrager til løsningen af klimaudfordringen og giver attraktive afkast. Vi har længe investeret i projekter i vores del af verden. Med vores investeringer i den danske SDG-fond i 2018 og Copenhagen Infrastructure Partners New Market Fund i 2019 tager vi vores erfaringer med bæredygtige investeringer ud til vækst-økonomierne i Latinamerika, Afrika og Asien, siger næstformand i brancheorganisationen Forsikring & Pension og CEO i PensionDanmark Torben Möger Pedersen.

- Med det her initiativ, hvor vi samler kræfterne på tværs af det politiske og private, og holder hinanden op på at investere milliarder i klimaet, kan vi vise en helt ny og ambitiøs vej til at finde de nødvendige penge til den grønne omstilling. Vi kan ikke gøre det alene. Men vi kan gå forrest og inspirere regeringer og investorer i resten af verden til at følge i vores fodspor og tage de afgørende skridt for at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores samfund, siger adm. direktør i PKA Peter Damgaard Jensen.

- Det er vigtigt, at den grønne omstilling gennemføres hurtigt, og det kræver ambitiøse politiske målsætninger på verdensplan. Den danske regering er gået i front med en ambitiøs omstillingsplan, og med danske pensionsopsparinger i ryggen, kan vi som branche være med til at realisere planen. Et samarbejde mellem politikere og investorer er afgørende for at få den grønne omstilling i gang, også internationalt, siger adm. direktør i PenSam Torsten Fels.

- Det er meget glædeligt, at PFA og den danske pensionssektor er blevet inviteret med til New York, og ses som en vigtig del af løsningen på, hvordan vi får verdens CO2-udledning bragt ned. Vi kommer med stor erfaring i at investere i grøn teknologi og i at være i dialog med energisektoren, så der er meget, vi kan byde ind med. Samtidig er vi som store investorer vant til via aktivt ejerskab at stille krav til, at selskaberne bevæger sig i en mere bære-dygtig retning,” siger Managing Director for Global Strategic Partnerships i PFA Henrik Nøhr Poulsen.

- Den danske pensionsbranche er enig med regeringen i, at ”den, der har evnen, har pligten.” Det er en målsætning, vi har arbejdet ud fra længe. Det er helt unikt, at vi i Danmark har formået at øge de langsigtede investeringerne i grøn omstilling og samtidig skabe gode afkast til pensionskunderne. Det er vigtig erfaring, vi gerne vil videregive, og derfor er pensionsbranchen allerede godt i gang med at række ud til andre internationale investorer i ønsket om at skabe endnu større momentum i den grønne omstilling, siger adm. direktør i Forsikring & Pension Per Bremer Rasmussen.

Se desuden Statsministeriets pressemeddelelse om samme.

 

Pressekontakt

PensionDanmark
Ulrikke Ekelund, tlf.: 20 19 92 38

PKA
Nicholas Rindahl, tlf.: 30 16 11 24

PenSam
Kristine Jensen, tlf.: 26 77 99 80

PFA
Kristian Lund Pedersen, tlf.: 61 22 22 31

Forsikring & Pension
Maria Hjort Jakobsen: 41 91 91 01

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right