Pensionsbranchens investeringer er kommet godt igen efter sidste års nedtur

Publiceret 04.07.2023
Over en bred kam giver branchens investeringer nu positive afkast efter et år med tab på op til 10 procent, viser ny statistik.

Sidste års voldsomme udsving på de finansielle markeder gav genlyd på danskernes pensionsopsparinger, der kæmpede med negative afkast. Men anderledes positivt er det gået i årets første måneder.


- Vi kan se af den seneste statistik over afkast på pensionsopsparingen, at aktier og obligationerne igen giver pæne, positive afkast. Det er tilmed de investeringer, som udgør den største del af opsparingen. I årets første kvartal er det alene investeringer i unoterede investeringer, som blandet andet ejendomme og infrastruktur, som giver negative afkast. Den eneste gruppe af unoterede investeringer, der kommer ud med sorte tal, er private equity, fortæller Tom Vile Jensen, underdirektør i Forsikring & Pension.


Det forholdt sig helt modsat sidste år, da det dér var de unoterede investeringer, der endte med at hive penge hjem til pensionsopsparingen. At de nu giver negativt afkast hænger sammen med de stigende renter, der slår igennem på fx boligmarkedet med lavere priser.


- Pensionsopsparer med markedsrente produkter oplevede at få negative afkast på op til 10 pct. eller mere i 2022, men 2023 ser mere lovende ud. Markederne er ved at rette sig igen, og da pensioner er langsigtede investeringer, så vil perioder med dårligere afkast ikke have nævneværdig betydning for ens pension. En tidligere analyse vi har lavet, viser, at over tid består cirka halvdelen af ens pension af afkast – den anden halve er ens egne indbetalinger, fortæller Tom Vile Jensen.


Afkastet på aktier har i 1. kvt. 2023 været på 7,4 procent for gennemsnits-rente produkter og 5,8 procent markedsrente produkter.
På trods af at mange pensionsselskaber kæmpede med negative afkast, så kom der alligevel en del penge i statskassen. PAL-skatten endte med at bidrage positivt til den danske statskasse med 9 milliarder kroner.

 

Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Tom Vile Jensen

Underdirektør