Pensionsselskaber varetager altid opsparerens interesser

Publiceret 13.01.2021
Trods skriverier i Økonomisk Ugebrev er det ikke en mulighed, at virksomheder trækker deres frie likvider ud af bankernes minusrentekontoer for at lade pensionsselskaber forrente midlerne. Dette billede og påstanden om interessekonflikt kan på ingen måde genfindes i branchen. Det viser en rundspørge til firmapensionsselskaberne foretaget af Forsikring & Pension.

Det er Økonomisk Ugebrev der har beskrevet, hvad der skulle ligne en ny tendens hos danske virksomheder med mange frie likvider, at der foregår flytninger af mange midler fra bankerne til pensionsselskaberne. Men der ikke hold i virkeligheden med dette postulat fra Økonomisk Ugebrev.

Fidusen skulle – ifølge Økonomisk Ugebrev – være, at en række virksomheder tilsyneladende kan undgå negative renter på frie likvider, fordi de i stedet for bankindeståender får lov til at placere pengene i pensionsselskaber, der giver nul- eller plusrenter. Til gengæld skulle pensionsselskaberne ifølge Økonomisk Ugebrev som modydelse få lov til at forvalte de ansattes firmapensioner.

- Vores branche kan slet ikke genkende påstanden om interessekonflikt. Den opsparingsform, der beskrives, er en velkendt ordning og er en pensionsordning for privatpersoner uden fradragsret. Det vil sige, at det er opsparede midler, efter skatten er betalt. Den bruges typisk af mindre virksomheder, der har fx udstationerede eller indstationerede medarbejdere. Eller partnere i rådgivningsvirksomheder, som sparer op af overskuddet, fortæller adm. direktør Kent Damsgaard.

Indbetalingerne til ordningen skal tjene som et pensionsformål. Et pensionsselskab har som udgangspunkt slet ikke koncession til at drive bankvirksomhed, da det kræver en selvstændig godkendelse.

I de enkelttilfælde, hvor et pensionsselskab for en virksomhed forvalter både lønmodtagernes pension og ordning som beskrevet oven for, har pensionsselskabet netop fokus på at undgå en eventuel interessekonflikt. Den måde pensionsselskabet varetager firmapensioner på, er helt uafhængig af de andre ordninger der måtte være mellem virksomheden og pensionsselskabet

- Det billede, der har været beskrevet i Økonomisk Ugebrev, kan vi derfor slet ikke genkende. For pensionsselskaberne har danskernes pensionsopsparing altid højeste prioritet. Det er det, som selskaberne er sat i verden for, slutter Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør