Q&A: Sådan er du dækket af arbejdsskadeforsikring ved hjemmearbejde

Publiceret 25.03.2020
Store dele af befolkningen arbejder i denne tid hjemme. Men hvordan er man så sikret, hvis man kommer ud for en arbejdsskade? Forsikring & Pension har samlet en række spørgsmål og svar.

Herunder er de tre mest udbredte spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man kommer til skade, mens man arbejder hjemme. De første to spørgsmål er særligt rettet mod den ansatte og vedkommendes dækning.


Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man som medarbejder får en skade, når man arbejder hjemme?


Det er situationen, hvor medarbejderen reelt arbejder hjemme og ikke er hjemsendt med lønkompensation eller lignende. Spørgsmålet er gældende uanset Corona eller ej, men er blot mere aktualiseret.

Svar:
Kommer en medarbejder til skade under hjemmearbejde, er personen fort-sat dækket, hvis skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet fore-går under. Grænserne er naturligvis mere uklare, når medarbejdere arbejder hjemme, og man træder relativt hurtigt ud af arbejdsskadesikringsloven. Formodningen for, at ulykken skyldes arbejdet, er ikke helt den samme, når skaden sker under hjemmearbejde, som hvis skaden sker på arbejdspladsen. Arbejdsgiver har ikke mange muligheder for at påvirke indretning af hjemmet eller hjemmearbejdspladsen og bærer derfor ikke risikoen for skader, der skyldes hjemmets indretning m.m. Det afgørende er, om tilskadekomnes adfærd var bestemt af arbejdsforholdet eller ikke. Altså om tilskadekomne var beskæftiget på en måde, der kan defineres som i arbejdsgiverens interesse.

Læs Arbejdsmarkedets Erhvervssikring beskrivelse om hjemmearbejde her

Hvordan dækker arbejdsskadeforsikringen, hvis man får en skade, når man er hjemsendt med lønkompensation?


Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen ikke udfører arbejde, men er hjemsendt i en periode.

Svar:
Som det fremgår af svaret på det første spørgsmål, skal skaden skyldes arbejdet eller de forhold, som arbejdet foregår under.

Hvis en medarbejder er hjemsendt med lønkompensation eksempelvis i henhold til trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH, er det en betingelse for lønkompensationen, at medarbejderen ikke udfører arbejde, jf. aktstykke 108. Derfor kan man heller ikke få dækning fra arbejdsskadeforsikringen.


Nedenstående spørgsmål er særligt rettet mod arbejdsgiver og selve pligten til at tegne en arbejdsskadeforsikring:

Er der stadig et ansættelsesforhold – og dermed pligt til at have en arbejdsskadeforsikring – for medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation?


Her tænkes på en situation, hvor medarbejderen er hjemsendt med lønkompensation, men hvor der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt der stadig er tale om et ansættelsesforhold.

Svar:
Ifølge trepartsaftalen mellem regeringen, DA og FH er det et krav, at arbejdsgiveren ikke må opsige medarbejderen, og at arbejdsgiveren fortsat udbetaler fuld løn.

Der er således fortsat et ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren skal derfor stadig have en arbejdsskadeforsikring. Men da medarbejderen ikke må arbejde, kan vedkommende rent risikomæssigt ikke få en arbejdsskade.