Regering giver et godt afsæt for nyt og stærkt sundhedsvæsen

Publiceret 28.03.2023
Danskernes kernevelfærd i sundhed skal sikres – og fremtidssikres. Samtidig skal vi sikre samspillet mellem offentlige og private aktører i sundhedsvæsnet. Derfor er det godt, at en kommission skal se fordomsfrit på en fremtidig organisering, som også indtænker en større inddragelse af private aktører. Forsikrings- og pensionsbranchen spiller allerede en central rolle for danskernes sundhed, og branchen glæder sig til at bidrage aktivt i arbejdet.

- Vi står med en kæmpestor fælles opgave, som handler om at fremtidssikre det samlede sundhedsvæsen i Danmark – med afsæt i en stærk offentlige kernevelfærd. Vores branche har længe været en etableret del af danskernes sundhed i hverdagen, og derfor er det godt, at der bliver set på en mere hensigtsmæssig sammenhæng i det samlede sundhedsvæsen, siger Kent Damsgaard, adm. direktør i F&P.

 

Han glæder sig over det stærke fokus på tværgående løsninger i den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet.

 

- Det fremgår af kommissoriet, at den skal se fordomsfrit på strukturen og organiseringen af sundhedsvæsnet, og det har vi som branche efterspurgt længe. Vores medlemmer mærker i den grad presset på vores sundhedsyderser både på det mentale og det fysiske område. Derfor ser vi både et behov for at styrke den offentlige kernevelfærd og sikre et bedre samarbejde på tværs, siger Kent Damsgaard.

 

Han peger på, at 2,3 millioner danskere i dag har en sundhedsforsikring som supplement til de offentlige kerneydelser.

 

- I branchen supplerer vi danskernes sundhed, ved at forebygge at mindre skavanker bliver til behandlingskrævende skader i sundhedsvæsenet. 2.3 mio. danskerne har en sådan forsikring, så vores branche er i den grad en del af danskernes nære sundhed og dermed også en del af løsningen til at fremtidssikre og løfte vores sundhedsvæsen, siger Kent Damsgaard.

 

- Det er en bunden opgave for regeringen at løse de store udfordringer på sundhedsområdet og ikke mindst at styrke den nære sundhed, så vi kan forebygge, at danskerne ender i det specialiserede sundhedsvæsen og belaster sygehusene. Her kan og vil vores branche gerne bidrage, siger Kent Damsgaard.

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør