Større gennemsigtighed på din pensions risikoprofil

Publiceret 17.04.2023
Mange pensionsopsparere har mulighed for at vælge forskellige investeringsprofiler. På forbrugerværktøjssiden ’Min Pensionsrisiko’ kan man let se sin egen risikoprofil og sammenligne investeringsprofilernes risiko på tværs af selskaber.

 - Vi har i dag udvidet indholdet på Min Pensionsrisiko, så forbruger-værktøjet fremadrettet også vil indeholde et tal for eksponering af investeringerne. Eksponeringen indgår allerede som en del af risikotallet, men nu bliver det muligt at se eksponeringsomfanget særskilt. Det giver den enkelte forbruger ny viden om de beslutninger, der ligger bag investeringerne hos pensionsselskaberne ved markedsrentepension, fortæller Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P.

 

Danskernes samlede pensionsopsparing hos F&P’s medlemmer er omkring 4.000 mia. kr., og en stadig stigende andel er markedsrentebaseret, hvor den enkelte kunde selv har investeringsrisikoen. Derfor er det vigtigt, at pensionskunderne kender risikoen på deres pensionsopsparing - og har mulighed for at sammenligne risikoen på tværs af flere produkter.

 

- Uanset om der er medvind eller modvind på de finansielle markeder, så er det vigtigt, at flest muligt kan forstå og forholde sig til deres pensionsopsparing og investeringsrisiko. Vi håber, at den nye tilføjelse til Min Pensionsrisiko vil medvirke til det, fortæller Tom Vile Jensen.

 

Det danske pensionsmarked bliver år efter år kåret til at være et af verdens bedste, og det skyldes ikke mindst de mange forbrugerværktøjer, der skaber åbenhed og gennemsigtighed. Det nye forbrugerværktøj, Min Pensionsrisiko, er et supplement til F&P’s eksisterende værktøj Sammenlign Pensioner, hvor forbrugeren kan sammenligne pensionsordningers afkast, omkostninger og valgmuligheder.

 

Hvad betyder eksponeringstallet?

Investeringsfordelingerne på Min Pensionsrisiko er baseret på markedsværdier og summer derfor til 100 pct. Den samlede eksponering i investeringerne kan imidlertid være både større og mindre end 100 pct. Hvis eksponeringsværdien afviger fra markedsværdien (dvs. eksponeringen er større eller mindre end 100 pct.), er det udtryk for såkaldt ”gearing” i investeringsporteføljen. Gearing kan derfor både forøge eller reducere eksponeringen og dermed risikoen. Hvis der optræder gearing i pensionsporteføljer, vil det typisk være, enten fordi pensionsselskabet benytter derivater i investeringspolitikken, eller – i sjældnere tilfælde – at der benyttes lånefinansiering.

 

Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Tom Vile Jensen

Underdirektør