Store skridt i ny PtX-aftale – men der skal mere til

Publiceret 15.03.2022
Med PtX-aftalen er Danmark nu tættere på målet om at kunne producere den nødvendige grønne brændstof, som kan bruges til skibsmotorer, lastbiler, fly og i industrien, så vi kan nå det langsigtede mål om klimaneutralitet. Og opnå uafhængighed af russisk gas.

- Et bredt flertal i Folketinget har taget endnu et stort og vigtigt skridt mod Danmark som PtX-nation. Det er der grund til at rose, for både pensionsselskaber og andre virksomheder er i fuld sving. PtX er den miljørigtige vej – ikke mindst for at gå for at få grønne brændstoffer på plads til CO2-tunge udledere som lastbiler, skibe, fly eller ammoniak til landbruget, siger Tom Vile Jensen, underdirektør i F&P. 

 

Særligt i lyset af krigen i Ukraine er det ikke givet, at ambitionsniveauet om at opbygge en elektrolysekapacitet på op mod 6 GW og en samlet prioritering fra regeringens side på 3 mia. kr. siden 2019 er tilstrækkeligt. Dansk Energi vurderer, at der er investeringsbehov på 25 – 35 mia. kr. Det tager tid at få lovgivning og regulering på plads og herefter at rejse finansiering inden selve arbejdet med de grønne anlæg og infrastrukturen kan gå i gang. Det er afgørende, at der kommer større klarhed om investeringsbehovet i form af en langsigtet strategi og en egentlig investeringsplan for at undgå flaskehalse og forsinkelser, da udbredelsen af PtX vil kræve meget store investeringer i anlæg og ny infrastruktur.

 

- Nu handler det om, at få det offentlige og det private til at arbejde sammen på at få udviklet PtX i Danmark. Her kan blive brug for endnu stærkere incitamenter og klarhed for virksomheder og investorer til at gå ind i PtX. Vi står over for at skulle investere 25-35 mia. kr., og med 3 mia. fra det offentlige skal de øvrige milliarder findes andre steder, siger Tom Vile Jensen.

 

Danmark har gode forudsætninger for at opbygge en industri, der kan producere fremtidens grønne brændstoffer. F&P ønsker derfor en tilgang, der er så ambitiøs, som muligt. Danmark skal være et foregangsland og udnytte vores store potentiale inden for udvikling af grønne brændstoffer

 

- EU-kommissionen peger i sit forslag fra sidste uge på PtX og brint som helt afgørende for, at EU og DK opnår uafhængighed af import af gas fra Rusland. I det lys kan det meget vel tænkes, at vi i Danmark skal sætte ambitionsniveauet højere end fx. 6 GW-produktion via PtX, slutter Tom Vile Jensen

Tom Vile Jensen

Vil du vide mere?

Tom Vile Jensen

Underdirektør