Stort bidrag til statskassen fra forsikrings- og pensionsbranchen i 2022

Publiceret 27.03.2023
Helt nye tal viser, at forsikrings- og pensionsbranchen sammen med deres kunder i 2022 sendte 19 mia.kr. i statskassen i skatte- og afgiftsbetaling, selvom branchen også var udfordret af et turbulent 2022.

Forsikrings- og pensionsbranchen sikrede også i 2022 er klækkeligt bidrag til statskassen med en samlet skatte- og afgiftsbetaling på ca. 19 mia. kr. Det viser nye tal fra F&P på baggrund af Danmarks Statistik. Beløbet er dog lavere end året før, primært på grund af det meget udfordrende forhold på finansmarkederne i 2022, der reducerede afkastene og hermed også PAL-skatten.

 

- Det største enkeltstående bidrag kommer fra danskernes pensions-skat - PAL-skatten. På trods af negative afkast på mange pensionsprodukter, gav PAL-skatten 9 mia. kr. til statskassen. Det må siges at være et pænt bidrag, når de samlede skatter og afgifter, som branchen betaler, løb op i 19 mia. kr. til finansiering af de offentlige udgifter i et så udfordrende år som 2022, siger adm. direktør Kent Damsgaard, F&P.

 

Branchen har ligesom resten af erhvervslivet været udfordret af den økonomiske udvikling i 2022 med høj inflation, store kursfald og generelt stor økonomisk usikkerhed. På trods af udfordringerne vidner tallene om en solid økonomi i branchen. Branchen betalte næsten det samme i selskabsskat, lønsumsafgift og afgifter på forsikringer i 2022 som 2021.

 

- Forsikrings- og pensionsbranchen er solid og også under svære vilkår sørger selskaberne for at løfte deres samfundsopgave ved at give økonomisk tryghed til danskerne – og altså også et markant bidrag til de offentlige finanser, siger Kent Damsgaard.

 

Kent Damsgaard

Vil du vide mere?

Kent Damsgaard

Adm. direktør