Tæt på dobbelt så mange pensionister får nu penge fra egen pension

Publiceret 27.01.2022
Nye tal fra F&P viser, at 2 ud af 3 nye pensionister i 2020 havde udbetalinger fra egne pensionsopsparinger som supplement til den offentlige folkepension. For bare 10 år siden var det kun hver anden.

Den udvikling kan vi takke udbygningen af arbejdsmarkedspensionssystemet fra slutningen af 1980’erne for.

 

De fleste nye folkepensionister får suppleret folkepensionen med udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension eller en privat pension. Over de seneste 25 år er andelen af nye folkepensionister, der får månedlige pensionsudbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner eller privattegnede ordninger, steget fra 37 pct. i år 1995 til 66 pct. i 2020.

 

- Vi har i de senere år oplevet en markant stigning i andelen af nye pensionister, som ud over den offentlige folkepension har månedlige udbetalinger fra deres egen pension. Det afspejler, at udbygningen af vores arbejdsmarkedspensionssystem nu for alvor begynder at slå igennem, siger Karina Ransby, underdirektør i F&P.

 

Selvom flere har udbetalinger fra deres arbejdsmarkedspensioner, er der fortsat nogle, hvor udbetalingerne er begrænsede. Nogen har kun sparet op til pension i en del af deres arbejdsliv eller aldrig været på arbejdsmarkedet. En del vil i stedet få pengene udbetalt som en engangssum og tæller derfor ikke med i opgørelsen.

 

- Der er mindre grupper, som ikke sparer op til pension. Det er særligt selvstændige og personer, der har en sporadisk eller slet ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Mange selvstændige sparer dog op på andre måder, og modtagere af overførselsindkomst vil fremadrettet få en udbetaling fra den nye obligatoriske pensionsopsparing, der blev indført i 2020, siger Karina Ransby.

 

- Unge, der i dag træder ind på det danske arbejdsmarked, sparer op til pension fra den første arbejdsdag. I langt højere grad end tidligere generationer vil de have et supplement til folkepensionen. Det er både godt for den enkelte, der sikres en økonomisk tryg alderdom, og for den offentlige økonomi, hvor private pensionsopsparinger i høj grad aflaster de offentlige udgifter. Det er især vigtigt i en tid, hvor der bliver flere ældre, siger Karina Ransby.

 

Pensionssystemet modnes yderligere

Pensionssystemet, som vi kender det i dag, er udbygget siden den såkaldte ”Fælleserklæring” i 1987, hvor arbejdsmarkedets parter og den daværende regering blev enige om at indføre arbejdsmarkedspensioner i private og offentlige overenskomster.

 

I starten var indbetalingen til pension begrænset, men i dag sikrer arbejdsmarkedspensionerne, at næsten alle lønmodtagere sparer så meget op til pension, at de har en god indkomst som pensionist sammenlignet med indkomsten som erhvervsaktiv.

 

- I løbet af de kommende år vil pensionssystemet modnes yderligere, og endnu flere lønmodtagere vil have sparet så meget op på deres pensionsopsparinger, at de vil få månedlige pensionsudbetalinger. Derudover vil også modtagere af overførselsindkomster komme godt med, afslutter Karina Ransby.

 

Modtagere af pensionsudbetalinger 1995 - 2020

Kilde: F&P 2021

 

Karina Ransby

Vil du vide mere?

Karina Ransby

Underdirektør, cand.polit.