Unge mænd har markant flere ulykker end unge kvinder

Publiceret 03.04.2023
Unge mænd ødelægger andres ting, og de får stjålet cykler i langt højere grad end kvinderne, viser undersøgelse som F&P har foretaget.

Unge mænd lever med hovedet under armen i sammenligning med unge kvinder. F&P har i en ny undersøgelse spurgt 1.057 unge mellem 18 og 25 om deres forsikringsvaner, og noget kunne tyde på, at unge mænd og kvinder lever med en meget forskellig risiko for ulykke, indbrud og tyveri.

 

 - Man kunne godt få den tanke, at unge mænd er noget mere uforsigtige end kvinder – og måske også mere klodsede? I hvert fald viser undersøgelsen f.eks. at flere end hver tredje unge mand er kommet til at ødelægge ting, der ikke er hans egne. Det er mere end dobbelt op i forhold til de unge kvinder, siger Pia Holm Steffensen, underdirektør i F&P.

 

De unge mænd får også oftere stjålet deres cykel – det sker for 47 procent af dem mod 27 procent af kvinderne. Og de er også oftere udsat for tyveri og indbrud.

 

 - Hver tredje unge mand har oplevet tyveri eller været udsat for et indbrud. Det er et højt tal, der skal ses i lyset af, at det er de unge, som oftere glemmer at tegne en forsikring eller fravælger det, fortæller Pia Holm Steffensen og understreger samtidig, at trods den tilsyneladende store forskel mellem unge mænd og unge kvinders risiko for skader, er der ingen forskel i prisen på deres forsikring.

 

- Forsikringsselskaberne må ikke, og ønsker heller ikke, at sætte prisen på forsikring på baggrund af køn, siger hun.

 

Hun peger også på, at mændenes risiko ændrer sig over tid.

 

En tidligere rundspørge om forsikringsvanerne F&P har foretaget i den brede befolkning viser, at jo ældre mændene bliver, jo færre skader har de. Andelen af mænd med anmeldelser til indbo- og rejseforsikring falder fra 30 procent blandt de 18-25-årige til 10-15 procent blandt de 26-50-årige.

 

- Man fristes til at sige, at mænd bliver mere forsigtige med alderen. I hvert fald udlignes forskellene mellem mænd og kvinder, når det kommer til risiko for ulykke, indbrud og tyveri. Og forskellen er helt udlignet, når vi når de 50 år, siger Pia Holm Steffensen.

 

 

 

 

Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Pia Holm Steffensen

Underdirektør