Folk mingler
Om os

F&P's seks fora

Fora skal sikre, at F&P kan udmønte interessevaretagelsen inden for de strategiske dagsordener, bestyrelsen udstikker.

Fora skal sikre, at F&P kan udmønte interessevaretagelsen inden for de strategiske dagsordener, bestyrelsen udstikker. Fora skal samtidig bidrage til at sikre F&P en endnu bedre forståelse for de topagendaer, som fylder hos vores medlemmer.

De seks fora er etableret på strategisk og taktisk niveau. De refererer til bestyrelsen, som også udpeger medlemmer af fora efter indstilling fra medlemsselskaberne. Bestyrelsen validerer årligt alle fora.

F&P har to tværgående udvalg, som ikke er placeret i forumstrukturen - nemlig Juridisk udvalg og Kommunikationsudvalget. Udvalgene har en bred repræsentation fra branchen og håndterer centrale problemstillinger, hvor der både er behov for at kunne agere på taktisk- og operationelt niveau.

De seks fora og medlemmer

Nedenfor følger en oversigt over medlemmer i alfabetisk rækkefølge, pr. forum:

 • Aros Forsikring, Adm. Direktør, Morten Dissing
 • GF Forsikring, Kommerciel direktør, Martin Høj
 • Gjensidige, Landechef Danmark, Carsten Møller Pedersen
 • If Forsikring, Head of Business Area Private Denmark, Jonas Smith Christophersen
 • Købstædernes Forsikring, Adm. Direktør, Anders Hestbech
 • LB Forsikring, Direktør/CCO, Steen Holse Andersen
 • Popermo, Direktør, Henrik H. Boysen
 • Sygeforsikringen ‘danmark’, CEO, Allan Luplau
 • Sønderjysk Forsikring, Adm. Direktør, Frank Abel
 • Topdanmark, Divisionsdirektør Privat, Carsten Elmose
 • Tryg, SVP Privat Danmark, Henrik Grønborg
 • Alm. Brand Group, Direktør, Produkt - Pris og Portefølje Erhverv, Lars Braune
 • Gartnernes Forsikring, Adm. Direktør, Irene Andreasen
 • Gjensidige, Underwritingdirektør, Thomas Berg
 • HDI Danmark, Managing Director, Finn Christoffersen
 • Himmerland Forsikring, Adm. Direktør, Ole Færch
 • If Forsikring, Nordic Head of Underwriting, Kristine Birk Wagner
 • Protector Forsikring, Country Manager, Anders Blom Monberg
 • Topdanmark, Divisionsdirektør Landbrug & Erhverv, Monica Diaz
 • Tryg, VP for Pricing & Commercial Development, Alex Arrey
 • Akademikerpension, CEO, Jens Munch Holst
 • AP Pension, Matematisk direktør, Thomas Møller
 • Danica, COO, Jesper Grundvad Bjerre
 • Industriens Pension, Forsikringsdirektør, Joan Alsing
 • Nordea Pension, Administrerende direktør, Vivian Byrholt
 • PenSam, CFO, Peter Østergaard
 • PensionDanmark, Direktør, Marianne Fussing Ørsted
 • PFA, Koncerndirektør, Camilla Holm
 • PKA, Medlemsdirektør, Tomas Frydenberg
 • P+, CEO, Kåre Hahn Michelsen
 • Sampension, Produktdirektør, Anne Louise Baltzer Engelund
 • Velliv, Direktør, CFO, Gitte M. Aggerholm
 • AP Pension, Investeringsdirektør, Pernille Jessen
 • Danica, Investeringsdirektør, Poul Kobberup
 • Industriens Pension, Investeringsdirektør, Peter K. Lindegaard
 • Lægernes Pension, Investeringsdirektør, Søren Nielsen
 • Lærernes Pension, Investeringsdirektør, Morten Malle
 • PenSam, Investeringsdirektør, Claus Jørgensen
 • PensionDanmark, CIO, Claus Stampe
 • PFA, Group CIO, Kasper Ahrndt Lorenzen
 • PKA, Direktør Investeringer, Michael Nellemann Pedersen
 • Sampension, Investeringsdirektør, Henrik Olejasz Larsen
 • Tryg, Koncerninvesteringsdirektør, Mads Hørberg
 • Velliv, Investeringsdirektør, Anders Stensbøl Christiansen
 • AP Pension, Direktør/CDO, Jette Haarup-Jensen
 • Alm. Brand Group, CIO, Bo Krag Esbensen
 • Danica, COO, Jesper Grundvad Bjerre
 • GF Forsikring, IT Direktør, Steen Salling
 • Gjensidige, Direktør Digitalisering, Marketing og CRM, Vivi Kofoed
 • Købstædernes Forsikring, Direktør Morten Fruergaard
 • LB Forsikring, Direktør for Forretningsudvikling og Innovation, Mikkel Frost Kopenhagen
 • PensionDanmark, Direktør for Kundeservice & IT, Flemming Tovdal Schmidt
 • PFA, Direktør Product & Digital Offering, Jens Gammelmark
 • Topdanmark, CIO, Kasper Tjørntved Davidsen
 • Tryg, SVP CIO, Anne Nørklit Lønborg
 • Velliv, CDO, Christine Loft Hunderup
 • Alm. Brand Group, Group CFO, Andreas Ruben Madsen
 • Danica, CFO, Thomas Dyhrberg Nielsen
 • Gjensidige, CFO, Jostein Amdal
 • If Forsikring, CFO, Måns Edsman
 • LB Forsikring, CFO, Fatiha Benali
 • PensionDanmark, CFO, Susanne Lundby
 • PFA, Koncernfinansdirektør og CFO, Anders Damgaard
 • PKA, Direktør Finans, Nicolai Ørnstrup Pilehave
 • Sampension, Chief Operating Officer, Mads Smith Hansen
 • Sygeforsikringen ’danmark’, CFO, Tina W. Christensen
 • Topdanmark, CFO, Lars Kufall Beck
 • Tryg, Koncernfinansdirektør, Allan Kragh Thaysen
Jacob Nisgaard Larsen

Vil du vide mere?

Kontakt vores underdirektør

Jacob Nisgaard Larsen

Underdirektør