Om os

Strategi 2025

Strategi 2025 uddyber og motiverer den rolle, branchen ønsker at spille samt de krav, der skal opfyldes for at nå dertil

Forsikrings- og pensionsbranchen vil være kendt for sit bidrag til at løse nogle af de største udfordringer, det danske og det internationale samfund står over for. Det drejer sig om velfærd og tryghed for den enkelte dansker, og det drejer sig om bæredygtighed og den nødvendige grønne omstilling her i Danmark og i udlandet.

  • Vi vil levere den velfærd og den tryghed, som den enkelte dansker har behov for. Det vil vi gøre gennem alle livets faser. Der vil i fremtiden være en stigende forskel på, hvad den offentlige sektor tilbyder, og hvad den enkelte dansker efterspørger på velfærdsområdet. Den forskel kan vi mindske.

  • Vi støtter Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til under 2,0 C og helst 1,50 C. Det er en global udfordring, og den kræver massive investeringer over en bred kam. Vi ser os som en central aktør i den grønne omstilling. Danske pensionsselskaber er langt fremme med at investere i grøn omstilling og vil øge indsatsen betydeligt fremover.
Dokument ikon
PDF

Download F&P's Strategi 2025

Forsikrings- og pensionsbranchen bidrager allerede i dag til både velfærd, tryghed samt bæredygtighed og grøn omstilling; men vi vil øge indsatsen fremover. Det er en rolle, man skal gøre sig fortjent til. Den enkelte dansker, politikere og andre interessenter skal have tillid til, at vi løser opgaven på en ordentlig og ansvarlig måde. Derfor har vi fokus på, at vores forretningsmodeller er ordentlige og ansvarlige, og at vi opfattes som en legitim aktør.

Strategi 2025 uddyber og motiverer den rolle, branchen ønsker at spille, samt de krav der skal opfyldes for at nå dertil. Kravene retter sig både mod de enkelte selskaber og F&P's interessevaretagelse i bred forstand. Strategi 2025 er derfor også en formulering af den kontrakt mellem os og det øvrige samfund, som er helt essentiel for en branche, der lever af tillid.

Dokument ikon
PDF

Læs også branchens bæredygtighedsrapport 2022

F&P's mission og vision

Mission

F&P's mission er at varetage branchens interesser.

Vision

Vores vision er, at branchen skal opleves som en betydelig aktør, der bidrager konstruktivt med at skabe tryghed og til at løse velfærdssamfundets udfordringer.