Politik og holdninger

Tilsyn - nye regler skal give reel værdi

Branchen ser et stærkt og effektivt tilsyn og et godt samarbejde med bl.a. Erhvervsministeriet og Finanstilsynet om den finansielle regulering og håndhævelsen heraf som afgørende for at sikre gode kundeforhold og et velfungerende marked på forsikrings- og pensionsområdet.

Relateret til: Finansiel regulering
Publiceret 21.07.2023

Mindre regulering kan være løsningen

Forsikrings- og pensionsbranchen er en del af velfærdssamfundet. Derfor er det vigtigt med både en velfungerende regulering og et effektivt tilsyn med, at reglerne bliver overholdt. Regler og tilsyn er vigtige både af hensyn til kunderne og af hensyn til at sikre ens konkurrencevilkår i Danmark og i EU. 

Reguleringen af forsikrings- og pensionsbranchen er omfattende. Sådan skal det være. Det er vigtigt, at den enkelte dansker får den erstatning, han/hun har ret til, når uheldet er ude, og det er vigtigt, at man får den pension, man er blevet lovet, når man går på pension. Derfor er vi ikke imod regulering, når den fører til bedre forbrugerbeskyttelse. Men vi skal også værne om de rammevilkår, der sikrer, at branchen kan udfylde sin rolle i samfundet.

Reguleringen på området udgør i dag allerede flere tusinde sider. Det gør det ekstra vigtigt at vurdere, om ny regulering altid reelt er til fordel for og skaber værdi for kunderne, før den indføres. Det er vigtigt at huske, at prisen for administrationen af nye regler typisk også vil afspejle sig i højere omkostninger og dermed højere priser. 

Danske forsikrings- og pensionsselskaber skal kunne konkurrere på lige vilkår med udenlandske selskaber og nye aktører, og modregning og skat må ikke udhule befolkningens opbakning til verdens bedste pensionssystem. Det er ikke blot et spørgsmål om konkurrenceforhold, men også om at sikre forbrugerbeskyttelse i bred forstand.

F&P finder, at der på en række områder godt kunne ske en forenkling af reglerne, uden at det vil være en ulempe for kunderne. Fx indeholder reguleringen af forsikrings- og pensionsselskaberne en lang række krav, som er mere eller mindre kopieret fra bankområdet, uden at lovgiver i tilstrækkelig grad har forholdt sig til, hvordan sådanne regler i praksis skal finde anvendelse på forsikrings- og pensionsbranchen.

Derudover arbejder vi for, at branchen skal have mulighed for at udvikle sig i takt med kundernes behov. Så gamle regler og fordomme ikke forhindrer hensigtsmæssige løsninger på de udfordringer, som kunderne og samfundet står over for. 

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Torben Weiss Garne

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i rammevilkår og EU

Torben Weiss Garne

Underdirektør