Politik

Huseftersyn og ejerskifte

En ny forbedret huseftersynsordning er en nødvendighed for at sikre, at både sælger og køber også i fremtiden kan føle sig trygge i en bolighandel, ligesom der er behov for øget konkurrence på markedet. F&P har flere konkrete forslag til at forbedre ordningen.

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 21.06.2023

En tryg bolighandel

Huseftersynsordningen og ejerskifteforsikringen danner grundlaget for trygge hushandler i Danmark. Med ordningen sikres både køber og sælger ved handel af fast ejendom. Sælger gøres fri af sit 10-årige sælgeransvar, mens køber kan få et veloplyst beslutningsgrundlag om husets tilstand og mulighed for at afdække risikoen for skjulte skader.

Når det ene ben vakler i ordningen

Ejerskifteforsikringen er et vigtigt ben i huseftersynsordningen - og en forudsætning for en velfungerende ordning. Forsikringsselskaberne lever af tilfredse og trygge kunder, men den nuværende ejerskiftemodel er desværre så rigid, at de fleste selskaber har opgivet at udbyde produktet, fordi de alt for ofte ender med skuffede kunder. Inden for de gældende rammer har det ikke været muligt at levere en ejerskifteforsikring, som lever op til kundernes forventninger. F&P er på branchens vegne bekymret over udviklingen, hvor antallet af forsikringsselskaber, der finder det attraktivt at udbyde ejerskifteforsikringer, er faldende. 

Siden ordningens start er antallet faldet fra 30 til seks udbydere. Det betyder, at konkurrencen er begrænset, og vælger ét eller flere selskaber at trække sig, så har vi som samfund et alvorligt problem i hushandler, da både sælger og køber vil mangle en væsentlig økonomisk beskyttelse.

Forslag til forbedret ordning

F&P arbejder sammen med vores medlemmer for at forbedre flere af huseftersynsordningens kerneudfordringer. Målet er fortsat at have en ordning, som bygger på en ejerskifteforsikring. Herudover er målet også, at det bliver mere attraktivt for forsikringsselskaberne at være i markedet, så forbrugerne får flere selskaber at vælge imellem.

F&P arbejder for tre overordnede mål:

1. Ny ejerskifteforsikring

F&P foreslår, at der laves en ny basis ejerskifteforsikring, der fortsat skal sikre køber mod de væsentligste bygningsskader, og at sælger kan frigøres fra sit mangelsansvar. I dag er skadebegrebet bestemt i en bekendtgørelse om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer. Og det foreslår F&P bliver erstattet af et nyt basisprodukt, der minder om en husforsikring, med mulighed for udvidelse. Det vil sige, at det uklare skadebegreb defineret i den nuværende bekendtgørelse, som lægger op til høj grad af fortolkning og ofte leder til klager, bliver fjernet til fordel for et skema over de skader, forsikringen dækker og ikke dækker. Klarhed over, hvad der er dækket, vil betyde færre skuffede kunder og flere trygge husejere.

2. Øget forsikringsmarked og konkurrence til gavn for forbrugerne

Sælger skal betale mere af forsikringspræmien og redegøre for væsentlige ombygninger. 

Derudover lægger F&P op til, at selskaberne kan differentiere sig i markedet og tilbyde udvidede ejerskifteforsikringer, som i langt højere grad er tilpasset købers behov. 

Der udvikles et forenklet eftersyn af lejligheder og en ny ejerskifteforsikring til disse, som betyder, at forsikringen reelt bliver en mulighed i lejlighedshandel.

3. Et huseftersyn anno 2023 og bedre kommunikation

Ejerskifteforsikringen skal suppleres af en mere digital og visuel rapport, som dokumenterer, hvad den bygningssagkyndige ser ved et bygningseftersyn.

F&P foreslår også en forbedret bygningsgennemgang, hvor der skal anvendes nye digitale hjælpemidler som fx drone, elektronisk lod, termisk kamera m.v.

Endelig skal der være obligatorisk tilbud om rådgivning til køber med udgangspunkt i tilstandsrapporten.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Pia Holm Steffensen

Vil du vide mere?

Så kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Pia Holm Steffensen

Underdirektør