Politik

Indbrud og hæleri

Den borgernære kriminalitet skal bekæmpes, så vi øger trygheden for borgerne i Danmark. F&P arbejder særligt for en forstærket indsats mod indbrud, hvor Danmark generelt er hårdere ramt end de øvrige nordiske lande.

Relateret til: Forsikringspolitik
Publiceret 19.07.2023

Danmark har europæisk rekord i indbrud

Antallet af indbrud i private hjem pr. indbygger er væsentlig højere i Danmark end i vores nabolande. I 2022 blev der anmeldt mere end 15.000 indbrud i private hjem, hvilket er dobbelt så mange sammenlignet med nabolande som Norge og Sverige. I Danmark erstatter forsikringsselskaberne årligt værdier for knap 370 millioner kroner efter indbrud. Samtidig skønnes det, at kriminelle årligt hæler for op imod 2 milliarder kroner. 

F&P arbejder for at forebygge og sætte fokus på den borgernære kriminalitet, så trygheden øges for borgerne i Danmark.

F&P’s forslag til løsninger

F&P har en række konkrete forslag, der kan bidrage til at nedbringe antallet af indbrud og mindske hæleri:

 

Et register for stjålne genstande (digitalt kosterregister)

F&P arbejder for, at der udvikles et digitalt register over stjålne genstande. Registret skal gøre det sværere at omsætte hælervarer og på den måde mindske omfanget af indbrudskriminalitet.

Registeret skal være søgbart for borgere, virksomheder og politi, så alle kan tjekke, om en genstand er meldt stjålet. F&P udvikler registeret i tæt samarbejde med BoTrygt, Forbrugerrådet TÆNK og Det Kriminalpræventive Råd, ligesom Justitsministeriet og Rigspolitiet bidrager til arbejdet. Et flertal i Folketinget afsatte med Finansloven for 2023 penge, der kan bidrage til, at det digitale register kan blive til virkelighed.

 

Indbrudssikring som krav i bygningsreglementet   

F&P arbejder for bedre indbrudssikring af boliger via opstramninger i bygningsreglementet.

Bygningsreglementet specificerer de krav, som er i Byggeloven, når der fx bygges nyt, eller når der sker en tilbygning eller en ombygning. Forsikringsbranchens forslag til opstramninger kan fx

være, at der indføres krav til sikring af døre, vinduer og låse, så det fremover tager minimum tre minutter at bryde et vindue eller en lås op. 

Forskning har vist, at sværhedsgraden for at få adgang til boliger har en meget stor betydning for indbrudstyvens lyst til at foretage indbrud. En øget sikring af boliger vil således mindske incitamentet til at foretage indbrud. Sikringen af danske boliger er dårligere end i vores nabolande som fx Sverige og Tyskland, hvilket gør det attraktivt for fx kriminelle bander at foretage indbrud i Danmark.

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Søren Kjeldmand

Vil du vide mere?

Så kontakt vores ekspert i forsikring og forebyggelse

Søren Kjeldmand

Chefkonsulent