Politik

Fleksibel tilbagetrækning

F&P arbejder for, at der skabes mere fleksibilitet i pensionssystemet ved overgangen mellem arbejdslivet og pensionisttilværelsen.

Relateret til: Pensionspolitik og beskæftigelse
Publiceret 20.07.2023

Stigende tilbagetrækningsalder kalder på mere fleksibilitet

Seniorerne på det danske arbejdsmarked spiller en afgørende rolle i at modvirke manglen på arbejdskraft. Flere og flere vælger nemlig at arbejde længe – og også videre end pensionsalderen. De seneste mange år har seniorerne båret en markant del af fremgangen i beskæftigelsen, men den stigende tilbagetrækningsalder forudsætter derfor også bedre mulighed for en fleksibel tilbagetrækning. Det er vigtigt, at incitamenter og fleksibilitet er til stede for de seniorer, der kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet.

Fire forslag til mere fleksibilitet

F&P har fire konkrete forslag til at fjerne snubletråde i pensionssystemet, så vi skaber en bedre overgang mellem arbejdsliv og pension. Det drejer sig om:

  1. Mulighed for at pause ratepensionen efter påbegyndt udbetaling
  2. Ensretning af alderen for tidligste udbetaling af pension til 5 år før folkepensionsalderen
  3. Den tidligste pensionsudbetalingsalder skal altid følge pensionsopspareren i stedet for pensionsopsparingen
  4. Mulighed for at indbetale med den høje sats på aldersopsparingen via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, selvom man har igangsat pensionsudbetalinger.

 

Forslag 1: Mulighed for at pause ratepensionen efter påbegyndt udbetaling

F&P foreslår - på linje med Pensionskommissionen - at politikerne gør det muligt at sætte ratepension, der er sat til udbetaling, på pause.

Ratepension kan i modsætning til livrente ikke sættes på pause, når udbetaling først er påbegyndt. Det mindsker fleksibiliteten for den enkelte, fx hvis man fortryder og ønsker at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen efter at være gået på pension. I den situation bliver seniorer straffet økonomisk, hvis de kan og vil vende tilbage i job og bidrage med deres kompetencer.

 

Forslag 2: Tidligste pensionsudbetalingsalder på 5 år før folkepensionsalderen

F&P foreslår, at den tidligste alder for påbegyndelse af pensionsudbetaling fra private pensionsordninger ensrettes til 5 år før folkepensionsalderen. Det vil sikre den enkelte senior større fleksibilitet i forhold til at kunne trække sig delvist på pension samtidig med, at man fx arbejder deltid. Samtidig følger det seniorordningerne i de private overenskomster.

 

Forslag 3: Mulighed for at beholde laveste udbetalingsalder

F&P foreslår, at den tidligste pensionsudbetalingsalder altid følger pensionsopspareren frem for den enkelte pensionsopsparing. 

Reglerne i dag er komplicerede, fordi de både afhænger af pensionsopsparerens alder, tidspunktet for ordningernes oprettelse og folkepensionsalderen på udbetalingstidspunktet. Man kan risikere at miste rettigheder, man tidligere har sikret sig, hvis man ikke får flyttet sin pensionsopsparing, når man skifter pensionsselskab (fx i forbindelse med jobskifte). Reglerne er med til at komplicere pensionssystemet unødigt, og det kan betyde, at man har flere pensionsordninger med forskellige udbetalingsaldre. Det gør det svært at overskue pensionsbeslutningen og økonomien i seniortilværelsen. 

Ved at laveste udbetalingsalder følger pensionsopspareren bliver det lettere at samle forskellige pensionsordninger ét sted uden tab af rettigheder. Det betyder også, at pensionsopsparerens tidligste udbetalingsalder gælder for alle personens pensionsopsparinger, uanset hvornår de er oprettet. Forslaget øger ikke arbejdsudbuddet, men sikrer rimelighed og større enkelhed i pensionssystemet.

 

Forslag 4: Mere fleksible regler for indbetaling på aldersopsparingen, når man har påbegyndt udbetaling af pension

Som det er i dag, kan man indsætte penge på sin aldersopsparing med et højere beløb de sidste år inden pensionsalderen, end man ellers kan i de år, som er længere fra pensionsalderen. Dette er dog ikke muligt, hvis man allerede har igangsat udbetalinger fra en pensionsordning. 

F&P foreslår, at når indbetalingerne til en aldersopsparing sker via en arbejdsgiveradministreret pensionsordning, så skal man alligevel kunne indbetale den høje sats til aldersopsparingen - uagtet at man har igangsat udbetalinger fra sine andre pensionsordninger. Dette vil gøre det mere attraktivt at vende tilbage til arbejdsmarkedet (enten på fuldtid eller på deltid), fordi man kan lade sin indkomst supplere med udbetalinger fra en pensionsordning, uden at blive ”straffet” på indbetalingen til aldersopsparingen. Med andre ord vil det være med til at øge den enkelte pensionsopspares fleksibilitet.

Aldersopsparing er central for mange danskere tæt på folkepensionsalderen, fordi udbetalingerne ikke aftrapper offentlige ydelser. Der kan indskydes op til 58.900 kr. årligt (2024-niveau) på en aldersopsparing fra og med 7 år før folkepensionsalderen.

Publikation

Rapport fra Kommission om tilbagetrækning og nedslidning

Gå til siden arrow-right

Seneste nyt

Nyhed {{article.tag}} {{article.publishedDate}}
{{article.header}} chevron
Se alle nyheder arrow-right
Jan V. Hansen

Vil du vide mere?

Kontakt vores ekspert i pension og velfærd

Jan V. Hansen

Direktør for Pension