F&P Arbejdsgiver

Arbejdsmarkedspolitisk indsats

F&P Arbejdsgiver varetager forsikrings- og pensionsbranchens arbejdsmarkedspolitiske interesser.

Arbejdsmarkedspolitisk indsats

F&P Arbejdsgiver søger indflydelse på de politiske beslutninger i Danmark og EU som vedrører forsikrings- og pensionssektorens arbejdsmarked. F&P Arbejdsgiver fører sager ved domstolene og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggender. F&P Arbejdsgiver udarbejder desuden statistikker og nøgletal om forsikrings- og pensionssektorens arbejdsmarked.

F&P Arbejdsgiver arbejder for en fleksibel og effektiv arbejdsmarkedspolitik, som sikrer optimale rammer for forsikrings- og pensionssektorens behov for arbejdskraft. 

F&P Arbejdsgiver vil derfor:

  • arbejde for at det altid skal kunne betale sig at arbejde,
  • lægge pres på det politiske system for at sikre et beskæftigelses- og dagpengesystem, som tager udgangspunkt i behovet for arbejdskraft og modvirker mangel på arbejdskraft som følge af konjunktursvingninger,
  • støtte tiltag som er rettet mod at fremme mangfoldighed og ligebehandling af alle uanset personlig baggrund,
  • fjerne unødige administrative byrder og forpligtelser for virksomhederne inden for det arbejdsmarkedspolitiske område,
  • aktivt forfølge disse målsætninger gennem deltagelse i relevante råd, udvalg, partsgrupper mv. nedsat af regeringen og gennem påvirkning af politikere, offentlige myndigheder og andre organisationer.

Har du brug for rådgivning?

Kontakt F&P Arbejdsgiver på telefon i hverdage 8.30-16 eller på mail